Kritiken: Grundskydd för pensionärer har blivit ett lapptäcke
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Kritiken: Grundskydd för pensionärer har blivit ett lapptäcke

Dagens grundskydd med garantipension och bostadstillägg för pensionärer har blivit ett lapptäcke. Det anser Pensionsmyndigheten i en kritisk rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2022-12-08

Det finns fyra förmåner för grundskyddet inom det allmänna pensionssystemet: garantipension, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

De har blivit svåra att förstå och har införts vid olika tillfällen med olika syften, konstaterar Pensionsmyndigheten. Även regelverken för att ansöka om rätt att få dem skiljer sig åt.

Något som enligt myndigheten i sin tur kan leda till att pensionärer som har rätt till en del av förmånerna riskerar att få fel belopp eller inte få del av dem alls.

− Syftet med de olika förmånerna är delvis oklara och delvis motstridiga. Pensionsmyndigheten ifrågasätter därför om reglerna idag är ändamålsenliga, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Ole Settergren.

Myndigheten kritiserar också det inkomstpensionstillägg som infördes 2021.

Man anser att det står i konflikt med såväl grundskyddets som det inkomstgrundade pensionssystemets logik.

– Dagens grundskydd har ärvts och byggts på under många år. Som det nu är konstruerat ger det i närmast intrycket av ett lapptäcke.

– Det har inte heller gjorts någon samlad analys och bedömning av mål och hur de olika delarna samverkar. Om syftet med grundskyddet är att så effektivt som möjligt motverka ekonomisk utsatthet så är dagens grundskydd vare sig enkelt, träffsäkert eller ekonomiskt, säger Ole Settergren.

Utredning behövs

Kritiken förs fram i rapporten ”Alternativ för ett enklare grundskydd” som presenterades på onsdagen (7/12). Här visar Pensionsmyndigheten på vägar för att förenkla systemet.

− I rapporten ger vi exempel på ett alternativ som bättre skulle uppfylla ett sådant tänkt syfte. Rapporten analyserar också möjliga mindre förenklingar inom ramen för nuvarande regelsystem, säger Ole Settergren.

Pensionsmyndigheten vill också att regeringen tillsätter en utredning som tar fram förslag till tydliga mål.

Fem delar i grundskyddet

Garantipension – ger en utfyllnad till den inkomstgrundade pensionen upp till en viss nivå för de som har låg eller ingen egen inkomstgrundad allmän pension, baseras främst på storleken på inkomstpensionen samt bosättningstid i Sverige, men även civilstånd.
Bostadstillägg – ett skattefritt tillägg för den som har låg pension, hela ekonomin tas med i beräkningen.
Särskilt bostadstillägg – för personer med höga boendekostnader finns också ett särskilt bostadstillägg
Äldreförsörjningsstöd – för personer som inte har rätt till full garantipension finns äldreförsörjningsstödet som fungerar som ett yttersta skyddsnät och säkerställer en skälig levnadsnivå för alla äldre.
Inkomstpensionstillägg – infördes med motiveringen att öka respektavståndet, som avser skillnaden i pensionsinkomst för den som har arbetat och den som inte har arbetat ett helt yrkesliv.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Pensionssystemet under lupp

Här hittar du hela rapporten ”Alternativ för ett enklare grundskydd”.

Pensionsmyndigheten kommer under vintern med ytterligare tre rapporter.

Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner (1/2)
Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem (1/3)
Ett nytt pensionssystem (29/3)

I samband med att den sista rapporten publiceras arrangeras också ett avslutande pensionsseminarium på temat ”Vad ska vi egentligen ha för pensionssystem?”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-12-08
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas