”Kryssa in äldre politiker så våra frågor tas på allvar”
Nyheter | Karl Erik Olsson

”Kryssa in äldre politiker så våra frågor tas på allvar”

Den så kallade bromsen, eller backen som jag hellre kallar den slår till igen och leder till sänkt pension. Den stannar inte bara, som när man tvärbromsar. Den går baklänges!

Publicerad 2014-03-04

Efter många gråa och disiga dagar skiner faktiskt solen. Hemma i Skåne värmer den härligt mitt på dagen. Det ger en känsla av att våren närmar sig. Och det gör den säkert också.

I det politiska livet ter sig pensionärernas möjligheter också som i ett grådis. Regeringens pensionärskommitté sammanträder. Även socialförsäkringsministern Ulf Kristersson är där. Vi vill prata med honom om hur det går med pensionerna, om man kan komma tillrätta med den så kallade ”bromsen”, eller ”backen” som jag hellre kallar den, eftersom den i år slår till igen och leder till sänkt pension. Det stannar inte bara, som när man tvärbromsar. Det går baklänges!
Kristersson berättar som vanligt om överläggningarna med de fem partier som står bakom pensionssystemet (alliansen och socialdemokraterna). Ingen säger något förrän alla är överens. Men – han använder ett nytt språkbruk och talar om ”långtgående överläggningar” inom pensionsgruppen. Om detta kan betraktas som en strimma av solsken är för tidigt att säga. Och det är nog långt till islossning. Men den borde komma före valet för sen är det risk för frost igen, oavsett utgång.
Äldreminister Maria Larsson har sin äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm med på mötet. Hon berättar om de resultat som satsningen på de mest sjuka äldre har gett. Man har sett positiva resultat för vården i livets slutskede, för demensvården, mindre användning av olämpliga läkemedel och begräsning av antalet läkemedel. SPF och PRO får beröm för vårt program ”Koll på läkemedel”. Det händer en del, men knappast tillräckligt.

Inför det stundande valet tycks dimman dock tätna. SPFs undersökning i den så kallade Seniorpanelen visar vilka krav pensionärerna sätter högst. Det är samma frågor som vi talade om på regeringens pensionärskommitté. Frågorna om vård och omsorg leder. Undersökningar visar att det fortfarande är många som inte är nöjda. Och bland dem som ännu inte har behov är oron stor. Samordningen mellan kommuner (omsorgen) och landsting (vården) är ett bekymmer. SPFs krav på en huvudman är viktigt, och nu har vi skärpt det genom att kräva att landstingen avskaffas.
Traditionellt brukar pensionärer förbli partitrogna. Färska undersökningar visar emellertid att denna trohet kommer att vara mindre i årets val. Det är förvånande att partierna så sent som sju månader före valet inte visar intresse för att få pensionärsrösterna, nu 26 procent av valmanskåren.

Jag tycker inte om att gruppera väljare efter yrke, inkomstnivå eller ålder. Men det faktum att äldrefrågorna ligger så lågt i partiernas prioriteringar gör att vi måste börja fundera över om genomsnittsåldern bland aktiva politiker är alldeles för låg. Vi har bett partierna att nominera fler äldre utan att få särskilt positiv respons. Nu måste vi uppmana våra medlemmar och övriga pensionärer att kryssa in så många äldre som möjligt.
Pensionärerna är en växande grupp med ökad vitalitet och en kraft att räkna med i framtidens samhälle.

Karl Erik Olsson
Ordförande i SPF

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas