Nyheter

S kapar 65-plussarna i riksdagsvalet

Fyra procent av Socialdemokraternas riksdagskandidater är över 65 år. Det är den särklassigt lägsta andelen äldre av alla riksdagspartier.

Publicerad 2014-04-25

Det visar en sammanställning som DN har gjort av material från nyhetsbyrån Sirén som i sin tur sammanställt alla riksdagskandidater som anmälts till landets länsstyrelser.

De S-märkta riksdagskandidaternas medelålder är nu nere i 42,8 år. Man minskar med 1,3 år jämfört med hur listorna såg ut i valet 2010. Partiet har därmed den lägsta medelåldern på riksdagskandidaterna av alla riksdagspartier.

Det var S-kongressen 2009 som beslutade att minst 25 procent av kandidaterna ska vara under 35 år. Sammanställningen visar att man nått över 30 procent.

Partisekreterare Carin Jämtin säger till DN att hon är ”glad för att vi socialdemokrater fattade beslut på vår kongress om att förnya/föryngra oss inför detta val. Vi ville ha nya medlemmar och nya företrädare och det visar sig att vi har nått framgång inför det här valet eftersom vi har en yngre genomsnittsålder på listor än tidigare”.

Folkpartiet och Kristdemokraterna har flest 65-plussare på sina listor. Båda partierna ligger över 20 procent. Övriga partier har lagt sig omkring tio procent.

Faktarutan här intill visar Veteranens sammanställning av Valmyndighetens statistik att 13 procent av samtliga riksdagskandidater är 65 år och äldre.

Andelen 65-plussare bland väljarna är den dubbla 25,3 procent.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Få 65-plussare

Så många på riksdagslistorna är 65-plussare:

Andel 65-plussare bland väljarna: 25,3 procent.

FP 22,7 procent

KD 21,2 procent

V 12,5 procent

M 11,9 procent

MP 10,2 procent

C 8,6 procent

SD 8,1 procent

S 3,9 procent

Det totala antalet kandidater på riksdagspartiernas riksdagslistor är 5 752.

Så här fördelar sig kandidaterna i fyra olika åldersindelningar:

18-29 år: 773 kandidater – 13,4 procent av samtliga

30-49 år: 2 400 kandidater – 41,7 procent av samtliga

50-64 år: 1 822 kandidater – 31,7 procent av samtliga

65 år och äldre: 757 kandidater – 13,20 procent av samtliga

Källa: Valmyndigheten

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas