Nyheter

Äldreomsorg och pensioner ”raketer” i riksdagsvalet

Äldreomsorgen ökade mest i betydelse av alla frågor för väljarna i årets riksdagsval. Uppgången jämfört med 2010 är sju procentenheter.

Publicerad 2014-09-17

Det visar SVTs Valu-undersökning, som i söndags på valdagen ställde frågan ”Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag?” till 13 000 väljare.

Uppgången innebär att 47 procent av väljarna svarade att äldreomsorgen har ”mycket stor betydelse” för partivalet.

Det placerar äldreomsorgen på en sjätteplats av samtliga frågor (se tabellen här intill i faktarutan).

Flykting- och invandrarfrågan ökade också med sju procentenheter till 33 procent och en fjortonde plats.

Allra viktigaste valfrågan är ”Skola och utbildning”. Här svarade 60 procent (en ökning med sex procentenheter) att frågan har mycket stor betydelse. På andra plats kommer sjukvården (plus fem procentenheter).

Ytterligare två frågor som har ökat kraftigt i betydelse i väljarnas ögon är social välfärd och pensioner – båda med fem procentenheter.

Statsvetaren Sören Holmberg som står bakom Valu-undersökningen konstaterar att den kraftiga uppgången av väljarnas intresse för flykting- och invandringsfrågan, äldreomsorgen och pensionerna sammanfaller med profilfrågor som Sverigedemokraterna fört fram i årets valrörelse.

– De här frågorna har kommit mer i fokus för väljarna. Förändringen förklarar delvis framgången för Sverigedemokraterna, säger Sören Holmberg.

– Invandringen, äldreomsorgen och pensionerna är frågor som SD satsade på i valrörelsen och som SDs väljare tyckte var viktiga i årets val. Partiet har breddat sig till att inte bara intressera sig för flykting- och invandringsfrågan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Viktigast 2014

Här är väljarnas ranking av de viktigaste valfrågorna 2014, enligt Valu-undersökningen.

Procentsiffran anger hur många av de intervjuade som sagt att frågan har mycket stor betydelse för partivalet.

(Siffran inom parentes anger vilken placering frågan fick i 2010 års ranking.)

1. Skola och utbildning 60 procent (1)
2. Sjukvården 54 procent (4)
3. Svenska ekonomin 52 procent (2)
4. Sociala välfärden 51 procent (5)
5. Sysselsättningen 50 procent (3)

6. Äldreomsorgen 47 procent (7)
7. Jämställdhet 40 procent (9)
8. Pensionerna 38 procent
9. Din egen ekonomi 37 procent
10. Miljön 36 procent (10)

11. Frågan om vinster i välfärden 35 procent
12. Skatterna 34 procent
13. Bostadsfrågan 33 procent
14. Flyktingar och invandring 33 procent
15. Lag och ordning 32 procent

16. Energi och kärnkraft 29 procent
17. Företagens villkor 28 procent
18. EU 19 procent
19. Försvarsfrågan 19 procent

Källa: Valu

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas