Nyheter

Läkarna: Fler geriatriker ett måste

Publicerad 2011-01-12

I dag finns ett påtagligt underskott på specialister i allmänmedicin och geriatrik. Detta försvårar för läkare att påverka och delta i äldrevården, påpekar förbundet i ett pressmeddelande.

– Dessutom saknar äldre i särskilda boenden ofta det stöd som en fast läkarkontakt på vårdcentralen kan ge. Bristen synliggörs av alla äldre som uppsöker sjukhusens akutmottagningar, trots att de inte är i behov av sjukhusvård.

Eget förslag
Läkarförbundet lanserar också ett förslag till hur äldrevåden skulle kunna bli bättre. En sammanfattning i sex punkter kan se ut så här:
1.    Vårdvalet i primärvården måste utvecklas så att äldre med flera sjukdomar kan prioriteras.
2.    Det behövs fler geriatriker och öppenvården måste reformeras.
3.    En kommunöverläkare ska övervaka att hemsjukvårdens patienter får den vård de behöver.
4.    Alla ska ges en namngiven huvudansvarig vårdgivare.
5.    Antalet vårdplatser måste öka och en vårdplatsgaranti införas.
6.    Genomför en långsiktig satsning på att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården.

– Vi hoppas att förslaget kan vidareutvecklas i samarbete med regeringen och övriga aktörer inom äldrevården.

Får stryka på foten
Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson för Vänsterpartiet, är positiv till en äldresamordnare men kritisk till regeringens äldreomsorgspolitik.

– Visst är det välkommet med en äldresamordnare men regeringen förvärrar själva aktivt de problem de beskriver. Den borgerliga privatiseringspolitiken leder till konkurrens och uppsplittring av vården istället för samarbete och helhetssyn. Det säger sig självt att när 40 olika hemtjänstutförare skall samarbeta med 8 olika vårdcentraler i stadsdelen Katarina Sofia i Stockholm så är det helhetssyn och samarbete som får stryka på foten, säger Eva Olofsson.

Text: Jan Arleij

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas