Lagbrott i Finland att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin
Nyheter | astra zenecas vaccin
Foto: Getty Images

Lagbrott i Finland att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin

Biträdande justitieombudsmannen i Finland kritiserar beslutet att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till 65-69-åringar i våras. Justitieombudsmannen i Sverige granskar för närvarande Region Stockholm i samma ärende.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-08-02

Det är Helsingin Sanomat som rapporterar att både Institutet för hälsa och välfärd (motsvarande svenska Folkhälsomyndigheten) samt Social- och hälsovårdsministeriet får kritik av riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin, som menar att institutet bröt mot såväl grundlagen som diskrimineringsförbudet och patientlagen genom sitt agerande.

Jämtälldhetslagen, diskrimineringsförbudet och patientens självbestämmanderätt skulle ha tagits mer i beaktande, anser biträdande justitieombudsmannen och menar att institutet borde ha bedömt de rättsliga frågorna ur flera synvinklar.

Övervakade inte myndigheten

Enligt Helsingin Sanomat får dessutom Social- och hälsovårdsministeriet en anmärkning eftersom de inte övervakat Institutet för hälsa och välfärd som de enligt grundlagen är skyldiga att göra.

Senioren har tidigare rapporterat om att Justitieombudsmannen granskar om Region Stockholm gjorde rätt som enbart erbjöd Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år tidigare. JO har bland annat ställt frågan vilket rättsligt stöd det finns för det och hur det förhåller sig till de grundläggande principerna inom hälso- och sjukvården. Du hittar den texten här.

Region Stockholm har fram till 31 augusti på sig att komma med förklaring till varför man tog det beslutet.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-08-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas