Livsfarlig hetta glöms bort för covid-19
Nyheter | Värmebölja
Foto: Gettyimages

Livsfarlig hetta glöms bort för covid-19

Hård kritik har riktats mot äldreboenden som inte slår på fläktarna trots att högsommarvärmen toppar och coronasmittan är mycket liten.

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-05

När det är mycket varmt ökar dödligheten, och det är främst äldre som faller ifrån, konstaterar Expressen på ledarplats. Tre dagar med temperaturer mellan 27 och 30 grader ger 10 procent högre mortalitet. Är det över 30 grader är överdödligheten 20 procent.

Därför måste äldreboenden slå på fläktarna och framför allt skärpa kravspecifikationerna när nya boenden byggs så att husen ska kunna kylas. Problemet får inte glömmas bort så snart höstsvalkan närmar sig: Klimatförändringen förväntas föra med sig fler värmeböljor.

Gammal signal

Att kritiserade boenden inte låter äldre få känna svalkan från fläktarna bygger på en signal från Folkhälsomyndigheten från förra sommaren, då covidsmittan härjade på äldreboendena men ingen ännu var vaccinerad.

Nu är det sällsynt med smitta på boendena. De gamla är vaccinerade. Personalen också. Klart man då ska kunna köra alla fläktar man har. Och braka på med luftkonditionering, skriver Expressen.

”Inget förbud”

Pjäsens äldreboende i Visby har fått särskilt hård kritik. Gotländska medier rapporterar att smittskyddsreglerna gör att boendet inte satt på varken fläktar eller ventilation.

Men på Region Gotland slår man fast att det inte finns något generellt förbud mot fläktar, annat än vid konstaterad eller misstänkt smitta.

– Då måste fläktar användas restriktivt i gemensamma utrymmen, säger socialförvaltningens kommunikatör Anna Sofia Hakerberg till Senioren.

– När vi har låg smittspridning finns det inget som hindrar att vi använder fläktar eller AC på våra boenden.

I den äldres egna rum eller bostad kan fläktar användas fritt men bör alltid stängas av vid arbetsmoment som kräver extra renhetskrav, säger Anna Sofia Hakerberg.

– Det har inte koppling till covid-19 utan är en generell vårdhygienisk åtgärd.

Måste väga

Sveriges kommuner och regioner (SKR) markerar på sin hemsida att covid-19-risken måste vägas mot risker med hög värme i de särskilda boendena.

I sina råd till landets kommuner skriver man så här:

”Under denna sommar kan det även vara viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19. Åtgärderna behöver utformas så att de förstärker varandra och bidrar till att minska sårbarhet för båda dessa risker.”

Jan Arleij
Publicerad 2021-08-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas