Så klarar äldreomsorgen ny värmebölja
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Skydd

Så klarar äldreomsorgen ny värmebölja

Under rekordvärmen förra sommaren var överdödligheten stor. Nu är äldreboendena varnade.

Jan Arleij
Publicerad 2019-06-26

Folkhälsomyndighetens bedömning är att värmen var den främsta orsaken till den höga överdödligheten sommaren 2018.

Ungefär 700 personer – framför allt äldre – fler dog den under den rekordheta sommaren, enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att äldreomsorgen blir bättre på att stötta personer som är speciellt känsliga, och för att hjälpa till har man tagit fram råd.

Har en plan

Gotland är exempel på en region som försöker förbereda sig inför eventuella värmeböljor under juli och augusti. Verksamheter och boenden inom socialförvaltningen har nya rutiner att följa.

– Ja, alla ska ha en framtagen plan. Sedan ser det olika ut beroende på vad det är för lokaler och hur bra byggnaderna står emot värmen, säger Nicklas Sköld, lokal- och säkerhetssamordnare på socialförvaltningen.

Stänga ute värmen

Det olika verksamheterna har bland annat köpt in fläktar och uppmanar de som flyttar in på särskilda boenden att införskaffa fläktar. På en del håll har man också köpt in mindre AC-anläggningar och på några ställen där det varit särskilt besvärligt har markiser installerats.

– Det finns andra knep också. Stäng ute värmen dagtid och vädra nattetid, säger Nicklas Sköld.

Fick dropp

Det är tufft både för personal och brukare när det är varmt ute. Förra sommaren fick enstaka brukare på särskilda boenden dropp för att få i sig tillräckligt med vätska.

– Ja det var tufft, men vi klarade det trots allt bra då medarbetare var observanta och gjorde flera olika insatser för att motverka uttorkning. Bland annat gavs de boende extra vätska och medarbetare delade med sig av tips på recept på vätskeersättning med salt, säger Mårten Åström, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen.

De förbereder sig

Västerås stad och Landstinget Västmanland har tagit fram en gemensam handlingsplan för höga temperaturer. De har även tagit fram råd vid värmebölja som riktar sig till kommuninnevånare.
Kristianstads kommun har tagit fram en beredskapsplan för en värmebölja.
Klimatsamverkan Skåne har tagit fram en beredskapsplan för höga temperaturer. Planen innehåller kunskapsunderlag och checklistor för olika personalkategorier inom vård och omsorg.

Källa: SKL

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-06-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas