Nyheter | Så vill LO ändra pensionssystemet

LO: Ökad medellivslängd förödande för pensionen

Nu kommer ytterligare tung kritik mot pensionssystemet. LO kräver en rad åtgärder, bland annat slopat PPM-system.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-17

I tisdags släppte LO sin med spänning emotsedda uppgörelse med pensionssystemet.

Och i rapporten ”Vad krävs för en hållbar pension” listar fackförbundet en rad allvarliga brister och besvikelser med systemet.

– Alla ska kunna räkna med minst 70 procent av slutlönen i pension, precis som prognosen var när dagens pensionssystem infördes, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

Men så blev det alltså inte. Idag kan en LO-arbetare bara räkna med 60 procent av slutlönen i pension.

Orkar inte jobba

Det är den kraftigt ökande medellivslängden som är huvudorsak till att pensionssystemet inte bär, enligt LO.

Förbundets medlemmar kommer alltmer i kläm eftersom man inte orkar förlänga sitt arbetsliv.

För även om människor lever längre så är det inte många av LO-grupperna som orkar eller kan arbeta längre än till 63,8 år som idag är den genomsnittliga pensionsåldern i LO-yrken.

Jobba två år till

Dagens lägre pension beror huvudsakligen på att livslängden har ökat med två år. Den som i dag kan arbeta två år till skulle få en pension på 70 procent av slutlönen.

För en industriarbetare skulle 70 procent av slutlönen innebära 14 300 kronor i månaden och för en kommunalare 12 700 kronor.

En höjning av pensionsavgiften med 5,5 procentenheter skulle höja pensionerna lika mycket.

Källa: LO

Dölj faktaruta

Krävs ”rejält omtag”

Förutom en rad åtgärder på arbetsmiljöområdet inklusive en förlängd rätt till sjukersättning till 67 år vill LO att själva systemet reformeras på en rad grundläggande punkter:

  • inför en ”gas” i pensionssystemet som höjer pensionerna när det uppstår överskott, precis som dagens ”broms” sänker dem vid underskott.
  • avskaffa premiepensionen och lägg pengarna på inkomstpensionen.
  • höj på sikt avgifterna till det allmänna pensionssystemet

– Vi behöver ett rejält omtag i pensionsfrågan. Systemet är inte anpassat till hur arbetslivet ser ut i dag, säger Tobias Baudin.

Samma krav

SPF Seniorerna – med stöd av samtliga pensionärsorganisationer – har under en lång följd av år också krävt att PPM läggs ner och att pengarna i stället går till inkomstpensionen.

Organisationen har även argumenterat för att en höjning av avgifterna till systemet är nödvändigt.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Viktig fråga för LO

LO-kongressen 2012 biföll kravet på att under kongressperioden tillsätta en arbetsgrupp med bred kompetens som utvärderar det allmänna pensionssystemet. Motivet till detta är oron för att det allmänna pensionssystemet inte kommer att kunna ge tillräckliga pensioner.

Denna veckas slutrapport bygger på tre underlagsrapporter: Pensionsreformen i full tid, Vad får en arbetare i pension och Vem kan jobba till 67?

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas