Regeringen lovar ny trygghetspension för utslitna
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).
Nyheter | Budgeten

Regeringen lovar ny trygghetspension för utslitna

En trygghetspension och höjt bostadstillägg ska förbättra för pensionärer. Det lovade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) på en pressträff på torsdagsmorgonen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-02

Två åtgärder ska förstärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges äldre, sa Shekarabi.

• En särskild trygghetspension för äldre utslitna som inte orkar hela vägen till pension.

– De med fem år kvar till riktåldern för pension får förändrade omställningskrav för att få sjukersättning. I dag är den åldern 60 år. De motverkar att man behöver ta ut sin pension i förtid, vilket ger en livsvarigt lägre pension.

Socialförsäkringsministern talade om att ge upprättelse åt pensionärer som har gjort allt det som samhället har bett dem om.

– De har gått upp på morgonen och gått till jobbet, gett sin kraft för att bidra till samhället. Tacken de får är värkande leder, brustna ryggar och ett alldeles för magert pensionskuvert.

Ge upprättelse

Sveriges trygghetssystem sticker ut gentemot jämförbara länder med sin ”orimlighet”.

– Det måste förändras och då är det här ett första steg för att ge den här gruppen upprättelse.

– Samhällskontraktet fungerar inte i Sverige när det kommer till villkoren för pensionärer. Därför går vi fram med de här satsningarna, sa Ardalan Shekarabi.

Nästa sommar

Förändringarna ska träda i kraft under nästa år. Planen är 1 juli, alltså innan pensionsåldern höjs.

– Det borde finnas en riksdagsmajoritet för det, sa Ardalan Shekarabi.

Får avslag – tar ut pension

Den särskilda trygghetspensionen ska ligga inom ramen för sjukersättningen. Förslaget innebär särskilda regler för äldre i sjukersättningen.

Idag tar regelverket för rätten till sjukersättning ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension, konstaterar regeringen.

Särskilda regler föreslås därför införas för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. I dag är denna ålder 60 år.

Utgångspunkten är det förslag som nyligen lämnades av Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. Arbetsförmågan ska bedömas mot arbeten den försäkrade har erfarenhet av eller andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga.

Källa: Regeringen

Dölj faktaruta

• Höjt bostadstillägg för pensionärer.

Under september börjar det nya inkomstpensionstillägget att betalas ut, men det träffar inte pensionärer med allra lägst pension.

Därför vill regeringen gå fram med ett höjt tak i bostadstillägget höjs från 7 000 till 7 500 kronor.

Bostadstillägget har också en del som kallas konsumtionsstöd, vilket går till alla som har bostadstillägg.

450 kronor

Det stödet höjs från dagens 340 kronor med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för gifta, enligt regeringens förslag.

350 000 pensionärer har idag bostadstillägg, 248 000 kvinnor och 102 000 män.

– För en ensamstående pensionär med höga bostadskostnader innebär förslaget 450 kronor mer i plånboken varje månad.

Detta gäller för dem med en bostadskostnad på 7 500 kronor eller mer per månad.

En miljard

Höjningen av bostadstillägget träder i kraft från och med den 1 januari 2022.

För höjningen av bostadstillägget tillför regeringen drygt en miljard kronor i budgeten för 2022.

Positivt – men systemet måste ändras

– Bra med förstärkt bostadstillägg för de med låga pensioner. Men pensionssystemets grundläggande brister består, och alltför många seniorer har för svaga pensioner.

Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till regeringens utspel.

Eva Eriksson.

– Återkommande småjusteringar – som dagens – i olika delar av systemet visar med all tydlighet att hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn.

Det är välkommet att regeringen förstärker bostadstillägget, det når de närmare 15 procent av pensionärerna som har bostadstillägg, anser Eva Eriksson.

– Vi vet att bostadskostnaderna för många av de berörda seniorerna ökat snabbare än pensioner och bostadstillägg. Det är därför positivt med en höjning av bostadskostnadstaket för de med höga hyror och en generell förstärkning av konsumtionsdelen i bostadstillägget.

Under många år har politiken blundat för den bristande kopplingen mellan kringliggande trygghetssystem och pensionssystemet, fortsätter SPF Seniorernas ordförande. Detta har bidragit till att människor tar ut pension tidigare än de borde.

– I dagsläget bör en 65-åring arbeta till runt 68 års ålder för att mildra att vi lever allt längre. Så långt upp i ålder som pensionssystemet kräver att man ska arbeta måste man kunna försörja sig. Ett steg i rätt riktning kan vara en trygghetspension.

Men det lönar sig alldeles för dåligt att ha arbetat ihop sin pension idag, åt detta görs mycket lite med dagens förslag.

– Regeringen tvingas återkommande in och göra kortsiktiga justeringar i olika delar av systemet där det brister, detta lappande-och-lagande håller inte i längden. Det visar med all tydlighet att hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn där man vänder på alla stenar.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas