Svagt förtroende för pensionssystemet
Nyheter | Folkets röst

Svagt förtroende för pensionssystemet

Det svenska pensionssystemet kämpar med sin trovärdighet, och i förlängningen för sin överlevnad. Det visar senaste undersökningen från SOM-institutet i Göteborg.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-19

Pensionssystemet är den socialförsäkring som får lägst förtroende i den årliga SOM-undersökningen. Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen klarade sig betydligt bättre.

– Det är viktigt att det finns en tillit för systemen, för annars kommer de som har råd att skaffa privata försäkringar istället. Vi ser det inom pensionssystemet, säger Maria Oskarson, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet när hon berättar för Senioren om SOM-undersökningens resultat för 2020.

Stort glapp

Ett nyckelresultat: 79 procent tycker att man har rätt att upprätthålla sin levnadsstandard, även när man har gått i pension.

Men det är bara 52 procent som tror att man verkligen kan behålla sin levnadsstandard som pensionär.

– 48 procent är alltså inställda på att man inte kommer att kunna göra det. Jämför man detta med vad man förväntar sig så ser man alltså tydligt ett mycket stort glapp, säger Maria Oskarsson.

Två av tre

SOM-undersökningen vill ringa in svaret på nyckelfrågan om folket anser att socialförsäkringssystemen klarar av att leverera vad de lovar.

På frågan om de offentliga socialförsäkringssystemen i Sverige klarar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard svarar 49 respektive 55 procent ja när det gäller sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkring, men bara 29 procent säger ja när det gäller pensionssystemet.

– Två av tre tycker alltså inte att pensionssystemet klarar av att leverera en hygglig levnadsstandard åt pensionärerna, konstaterar Maria Oskarson.

Till sommaren

Professor Maria Oskarson skriver i ett kommande kapitel i SOM-antologin på temat ”Litar svenska folket på socialförsäkringarna?”. SOM-antologin publiceras till midsommar och kommer att finnas på SOM-institutets hemsida.

Dölj faktaruta

Missnöjet med pensionerna är tydligt jämfört med de andra socialförsäkringarna. Tror du att det här kan bli en viktig fråga i den kommande valrörelsen?

– Det var en ganska viktig fråga i förra valrörelsen . Samtidigt är det här med pensionerna lite speciellt. 1990-talets stora pensionsreform har nu börjat slå igenom. Även om folk är missnöjda med den statliga pensionen så har vi kompletterat med annat som exempelvis privat pensionssparande, avtalsförsäkringar och sådana saker, säger Maria Oskarson.

Maria Oskarson.

– Pensionerna är på dagordningen, men det är svårt att säga vad man ska göra åt det. Det är en allmän kännedom i breda politiska lager idag att någonting skulle behöva göras åt pensionssystemet.

Hur svagt är förtroendet för pensionssystemet skulle du säga?
– Man kan ju konstatera att bedömningen av pensionssystemet är mer missnöjd än för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt har faktiskt opinionsläget blivit mer positivt under det senaste året.

Vad kan det bero på?
– Svårt att säga i nuläget. En förklaring kan vara att pandemin fått människor mer positiva till välfärdspolitik generellt, men det har också kommit vissa policyutspel som kan haft betydelse. Men svenska folket generellt har en bristande tilltro till pensionssystemets kapacitet.

Hur farligt lever ett socialförsäkringssystem när förtroendesiffrorna är svaga på det sätt som är fallet för pensionssystemet?
– Om människor inte litar på att socialförsäkringssystemen ger det skydd man förväntar sig så kan det i förlängningen leda till bristande legitimitet och därmed urholkad skattevilja.

Kan du utveckla?
– Om man upplever behov att skaffa privata försäkringar kan viljan att vara med och betala för systemen minska, framför allt bland mer välbeställda, och det skulle i förlängningen underminera denna typ av generella system.

Är det detta vi ser hända i Sverige idag?
– Nej, där är vi inte ännu. Stödet för nuvarande finansieringsform av pensionssystemet är fortfarande högt.

Frågar 30 000 personer

SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.

Sedan 1986 har SOM-institutet regelbundet genomfört vetenskapliga frågeundersökningar bland den svenska befolkningen.

Undersökningarna skickas varje höst ut till mer än 30 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige. 2020 års nationella SOM-undersökning redovisades 31 mars.

Dölj faktaruta

Grafen: Grön: pensionssystemet. Blå: sjukförsäkringarna. Gul: a-kassan. Pensionssystemet får lågt betyg av svenska folket. Källa: SOM-institutet

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-19
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas