Pensionsgruppens mäktigaste: Systemet måste reformeras
Ardalan Shekarabi (S).
Nyheter | Ökat tryck

Pensionsgruppens mäktigaste: Systemet måste reformeras

Det slog gnistor mellan Pensionsgruppens ledamöter när SPF Seniorerna bjöd in till direktsänd debatt på förbundets webbsida.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-20

– SPF Seniorerna skapar gång på gång en plattform för samtal och diskussion om pensionssystemet. Det gör man mycket bra, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). För debatten behövs i allra högsta grad.

Shekarabi, som är ordförande i den parlamentariska Pensionsgruppen (S, M, MP, KD, C, L) som har makten över pensionerna, driver allt hårdare att pensionssystemet måste reformeras.

– Vi har fått ett system som inte levererar tillräckligt höga pensioner. Jämfört med övriga Norden har vi i Sverige den största relativa fattigdomen bland pensionärer. Så kan det inte fortsätta.

Höja avgiften

Ardalan Shekarabi radade upp argument för varför saker måste hända, och faktiskt kan hända.

– I höst kommer pensionstillägget som ett första steg. Vår lösning är sedan att höja pensionsavgiften.

Finns en väg

Pensionsmyndigheten visade nyligen i en utredning hur det kan göras på ett sätt så både dagens och morgondagens pensionärer få en högre allmän pension.

– Det är första gången en statlig myndighet tar fram ett sådant förslag, och jag finner det mycket intressant.

Katarina Brännström.

Katarina Brännström (M), också med i Pensionsgruppen, framhöll att hon föredrar träffsäkra skattesänkningar framför höjda avgifter.

Hon berömde också SPF Seniorerna för att man får upp pensionsfrågan till debatt, men tycker att det vore olyckligt om pensionssystemet blir en valfråga.

– Det har varit ganska mycket strid inom Pensionsgruppen det senaste året. Det är väldigt mycket vi inte har varit överens om.

– Men istället för att det här blir en valfråga borde vi försöka hitta långsiktiga lösningar inom Pensionsgruppen så som det var tänkt från början, sa Katarina Brännström som inte anser att pensionssystemet är underfinansierat.

Ida Gabrielsson.

Det skulle vara en olycklig väg att gå, invände Vänsterpartiets riksdagsledamot Ida Gabrielsson.

– Debatten om pensionerna dödas genom att Pensionsgruppen är så sluten. Det är ett demokratiproblem att diskussionen inte finns i samhället. Därför vill vi lägga ner Pensionsgruppen.

– Det är dumt för demokratin om man mörkar situationen, och det är väl det som hänt med pensionssystemet. Folk får en chock när de ser vad det blir i pension.

Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson inledde och avslutade seminariet.

– Jag känner att det finns en öppenhet från politikens sida att diskutera pensionssystemets brister. Från SPF Seniorernas sida kommer vi att fortsätta driva debatten framåt, det kan jag lova.

Värdighet

Pensionerna är en av de absolut viktigaste frågorna för SPF Seniorernas medlemmar, inskärpte Eva Eriksson.

– När pensionerna blir för låga för väldigt många som har jobbat ett helt liv så har vi en oacceptabel och ovärdig situation.

En vrede

– Pensioner handlar om värdighet, att med trygghet och stolthet kunna pensionera sig efter ett långt yrkesverksamt liv, fortsatte Eva Eriksson.

– Det finns en vrede bland våra medlemmar. Så här var det inte tänkt och lovat med pensionssystemet. Samhällskontraktet måste ses över.

Se hela seminariet

I SPF Seniorernas timslånga seminarium deltog Ardalan Shekarabi (S), Ida Gabrielsson (V) och Katarina Brännström (M) samt Eva Eriksson (SPF Seniorerna), Håkan Svärdman (Forena) och Staffan Ström (Alecta).

Här kan du se seminariet i efterhand.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-05-20
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas