Så kan pensionerna få ny fart
Foto: Gettyimages
Nyheter | Besked

Så kan pensionerna få ny fart

En höjning av pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent skulle höja inkomstpensionen med 6,6 procent. Det visar en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-26

Det är Pensionsmyndigheten som har räknat på effekterna för individer och samhällsekonomin av att höja pensionsavgiften, något som bland andra SPF Seniorerna länge har krävt.

I rapporten ”Effekter av höjda avgifter till det allmänna pensionssystemet” visar Pensionsmyndigheten hur en avgiftshöjning leder till att nuvarande pensioner och redan intjänade inkomstpensionsrätter höjs.

Staten betalar

En slutsats i rapporten är att inkomstpensionen alltså kan öka med 6,6 procent.

Om ökningen inte används för att höja nuvarande pensioner ger det 5,3 procent eller cirka 1 000 kronor högre disponibel pension för framtida pensionärer födda 2000.

Ifall avgiftshöjningen sker på det sätt som antagits i rapporten, står staten för finansieringen genom minskade skatteintäkter på 21 miljarder kronor från år 2022.

Förordar inte

– Pensionsmyndigheten tar inte ställning för eller emot en avgiftshöjning. Rapportens beräkningsalternativ är framtagna för att belysa olika effekter av en avgiftshöjning, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren i en kommentar.

Ole Settergren.

Om regering och riksdag vill höja avgiften så finns det många olika sätt att göra det på.

– Alla innehåller betydande politiska och samhällsekonomiska överväganden, säger Ole Settergren.

Hela rapporten

”Mot bakgrund av den diskussion som sedan en tid pågår om höjda pensionsavgifter beskriver Pensionsmyndigheten i denna rapport hur en sådan förändring skulle kunna genomföras.” skriver Pensionsmyndigheten. Du hittar hela rapporten här.

Dölj faktaruta

SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson välkomnar Pensionsmyndighetens rapport om effekterna av en höjd pensionsavgift.

– Den betonar det som SPF Seniorerna pekat på, nämligen att det är fullt möjligt att göra en avgiftshöjning med retroaktivitet för dagens pensionärer.

Bör träda fram

SPF Seniorerna hoppas att ansvariga politiker nu tar till sig både SPF Seniorernas analys och förslag och Pensionsmyndighetens bidrag i debatten om pensionerna.

– Men också såklart att de tydligt går ut och säger vad de tycker om pensionerna, är de nöjda och vill de förändra något eller inte?

Anna Eriksson.

Anna Erikssons anser att en höjning från 17,21 till 18,5 procent bör vara ett första och snabbt steg. Därefter bör det utredas hur stor avgiftshöjning som behövs på såväl kort som lång sikt.

– Pensionsmyndighetens beräkningar anger att för en vanlig pensionär som inte har del av grundskyddet så blir effekten cirka fyra procent högre pension efter skatt, eller 600-700 kronor per månad. Vi ser att behovet av förstärkta pensioner är större än så.

SPF Seniorernas förslag

SPF Seniorernas nya bok ”Trygg pension” konstaterar att allt i pensionsreformen verkligen inte blev som det var tänkt. Man ger förslag på en rad avgörande förändringar. Här finns boken.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-26
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas