Hård duell om syn på pensioner
Foto: Gettyimages
Nyheter | FATTIGA OCH RIKA

Hård duell om syn på pensioner

Hettan i pensionsdebatten ökar. SPF Seniorerna riktar skarp kritik mot en ny rapport från tungviktaren Alecta.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-12

Alectarapporten som kom i fredags (9/4) går stick i stäv med seniororganisationernas beskrivning av pensionssystemet.

Bland annat hävdar Alecta att dagens pensionärers inkomster ofta når upp till cirka 75 procent av den tidigare inkomsten.

– Inkomsterna för dagens 70-75-åringar ligger kring 75 procent av den inkomst de hade före pensionen, det är högre än vad som gällde för samma grupper i ATP-systemet, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Staffan Ström. Foto: Evelina Carborn

Man slår också fast att en högre andel fattiga finns i yngre åldersgrupper.

Statistik visar att i gruppen 65 till 79 år är 12 procent fattiga. Medan både i gruppen 20 till 29 år och 30 till 49 år ökar andelen fattiga, till 17 respektive 14 procent, enligt Alecta.

– Pensionärernas inkomster är klart bättre än vad som tidigare varit känt. Och tvärt emot vad många tror har inkomsterna dessutom ökat med tiden, skriver Alecta på sin hemsida.

Det är Alecta

Alecta tar hand om tjänstepensionen för 2,6 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige. Man beskriver sin viktigaste uppgift som att se till så att tjänstepensionen växer och att arbeta för att fler ska få del av en tjänstepension.

Dölj faktaruta

Rapporten bygger på en studie av tre miljoner svenskars inkomster.

– Det svenska pensionssystemet är långt ifrån perfekt, men den dystra bilden av ett system som håller på att falla samman stämmer helt enkelt inte, säger Staffan Ström.

Missvisande

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson reagerar starkt mot Alectas verklighetsbeskrivning.

– Det borde tydliggöras av Alecta att det som studeras är olika inkomstslag, inklusive arbetsinkomster, således att det handlar om pensionärers samlade ekonomi och inte pensioner enbart. Det gör också att resultatet svårligen kan användas för att säga något om pensionernas nivåer eller hur pensionssystemet fungerar. Dels innan 65 år när annat än heltidsarbete verkar ingå dels efter pensionering då arbetsinkomster förefaller inkluderas.

Sådana grepp driver upp kompensationsgraderna men blir missvisande för pensioner i relation till slutlön vid heltidsarbete, menar Eva Eriksson.

Dimridåer

SPF Seniorerna anser att Alecta ”lägger ut dimridåer” istället för att komma med konkreta förslag på hur pensionssystemet ska förbättras.

– Vi menar också att man bortser från att både korta uttag av tjänstepension och den högre initiala inkomstpensionen driver upp pensionsnivåerna de första åren. Därefter liknar pensionen ett sluttande plan med en allt svagare ekonomisk standard för pensionärerna.

Blandar korten

Inte heller har man analyserat effekten av skattesänkningarna på pensionsinkomster, som ju inte har med pensionssystemet att göra men som bidragit mycket till en ökad pension efter skatt de senaste dryga tio åren.

– Att pensionerna i kronor blir högre för varje ny årskull är inget förvånande, det vore konstigt annars när löneutvecklingen varit god de senaste 15 åren. Också här blandar Alecta bort korten, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson.

Att mäta relativ fattigdom är en väg att titta på ekonomisk standard.

– Om man ska göra det bör man inte exkludera hela gruppen 80 år och äldre som Alecta gjort och inte hellre ensamstående äldre kvinnor, säger Eva Eriksson.

Alla måste ingå

Pensionssystemets konstruktion gör att pensionerna blir allt svagare med tiden. Därför är det avgörande att alla pensionärer ingår i en sådan jämförelse.

– Det blir då inte bara underligt att exkludera 80-plussarna eftersom relativ fattigdom är klart högre bland 80 år och äldre särskilt bland kvinnor. Det är dessutom åldersdiskriminerande.

Forena kritiserar Alecta

– Jag tror inte att många känner igen sig i den bild som Alecta tecknar i rapporten. Att föra ihop pensionärer till ett kollektiv där alla inkomster från pension och arbete läggs i korgen är inte seriöst och oerhört förvånande. Vem skulle komma på tanken att göra motsvarande beskrivning för alla i yrkesverksam ålder.

Det säger Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman med anledning av Alecta-studien.

Forena, som är försäkringsbranschens fackförbund, har nyligen kommit med en rapport som visar att kompensationsnivån i det allmänna pensionssystemet har rasat från 61 procent till 45 procent av slutlönen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas