Delar ut dödsfallsvinster efter pandemin
Foto: Getty Images
Nyheter | Återbäring

Delar ut dödsfallsvinster efter pandemin

Pensionssparare får mer i plånboken efter alla dödsfall i covid-19. Det beskedet ger nu pensionsförsäkringsbolaget AMF.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-11

Bolaget har beslutat att fördela 1,3 miljarder kronor till 1,6 miljoner kunder inom avtalsområde SAF-LO.

Fördelningen omfattar sparare med traditionell försäkring utan återbetalningsskydd födda mellan 1930 och 1979.

Oväntat överskott

Bakgrunden är covid-19-pandemin och att så många har avlidit sedan pandemins utbrott 2020.

Som en konsekvens har utfallet av livslängden inom avtalsområde SAF-LO avvikit från det antagande som ligger till grund för beräkningen av arvsvinsten, meddelar AMF i ett pressmeddelande. Det har inneburit att ett överskott uppstått.

Långa liv – lägre belopp

Livslängdsantaganden är försäkringsbolagens bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. De används bland annat för att beräkna storleken på pensionen. AMF använder olika livslängdsantaganden beroende på produkt och kollektivavtalsområde.

Ju längre den förväntade livslängden är desto lägre blir månadsbeloppet eftersom pensionen då ska betalas ut under en längre tid. Det påverkar främst den som valt att få utbetalning livet ut. En konsekvens av lägre livslängdsantagande är att storleken på månadsbeloppen med livsvarig utbetalning blir högre, allt annat lika.

Källa: AMF

Dölj faktaruta

– AMF drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att all vinst vi gör över tid ska gå tillbaka till våra sparare. Tyvärr har pandemin gjort att våra SAF-LO kunder levt kortare än våra antaganden, vilket innebär att det uppstår en så kallad arvsvinst, säger Roland Kristen, chefsaktuarie AMF.

Roland Kristen.

– Arvsvinsten ska fördelas rättvist till de kunder som delar risken. Utifrån detta sker det nu en riktad fördelning om 1,3 miljarder kronor.

Fördelningen omfattar endast försäkringar utan fullt återbetalningsskydd, understryker AMF.

Kolla i december

Äldre kunder kommer att få en förstärkning på runt 2 000 kronor mer i arvsvinst under november månad, som ett engångsbelopp, medan yngre kunder får en något lägre förstärkning.

Garantivärde och garanterade belopp påverkas inte. Berörda kunder kommer från och med december att kunna se förändringen genom att logga in på amf.se.

Besked om månadsbelopp vid årsskiftet

Antaganden om livslängd och vad man tror om det framtida avkastningen skiljer sig åt mellan olika pensionsbolag. Det säger Dan Adolphson Björck som är trygghetsekonom på AMF till Senioren.

Statistiska centralbyrån slår fast att medellivslängden minskade i de flesta grupper 2020. Men vad mer än pandemins effekter påverkar AMFs livslängdsantaganden?

– Äldre kunder kommer alltså att få en förstärkning på runt 2 000 kronor mer i arvsvinst under november månad, medan yngre kunder får en något lägre förstärkning. Vad gäller våra antaganden framåt så tycker vi att det för tidigt att göra några justeringar just nu. Det finns osäkerhet kring utvecklingen av livslängden framåt och vi väljer att avvakta eftersom vi tycker att vi ska vara långsiktiga och aktsamma i dessa sammanhang. Under 2019 så justerade vi dock vissa antaganden för privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO som bland annat innebar att utbetalningsbeloppen höjdes något.

Dan Adolphson.

Men hur och när påverkar det antagandet om livslängd nivån på månadsbeloppet för den som valt att få sin tjänstepension utbetald livet ut? Kan du ge något konkret exempel som kan illustrera – säg ett typfall med en individ som fyller 75 år 1 januari 2022?
– Vi kommer återkomma i anslutning till årsskiftet med hur månadsbeloppen förändras. Det finns fler beräkningsfaktorer, inte minst avkastningen för helåret 2021. Månadsbeloppen kommer alltså att förändras utifrån det som har inträffat, alltså fördelad avkastning och överskott. Däremot är det inget antagande framåt som ändras.

Finns information tillgänglig om detta på AMFs hemsida?
– Ja, andra veckan i december kan de med Avtalspension SAF-LO utan återbetalningsskydd logga in på amf.se och få uppgift i transaktionshistoriken för sin egen försäkring.

Vilka är era viktigaste konkurrenter – gör de liknande eller likadana bedömningar som AMF och agerar de likadant vad gäller nivån på utbetalningar?
– Antaganden om livslängd och vad man tror om det framtida avkastningen skiljer sig åt mellan olika pensionsbolag och det styr i vilken takt som de månadsvisa beloppen betalas ut. Bedömningen beror även på produkt, tjänstepensionsavtal, ålder och i vissa fall på kön.

För kollektivavtalad tjänstepension används dock samma livslängdsantaganden för kvinnor och män. Över tid är det viktigt för alla bolag att livslängdsantagandet står i proportion till den verkliga livslängden, säger Dan Adolphson.

– Pensionsbolagen ser därför löpande över sina livslängdsantaganden. Det innebär att livslängdsantagandet kan komma att förändras och eventuellt påverka ditt månadsbelopp.

– Generellt finns det en skillnad mellan ömsesidiga och vinstutdelande bolag där den senare har ägare som kan få skjuta till kapital vid underskott men där dessa också kan få utdelning vid överskott, avslutar Dan Adolphson.

Hos Konsumenternas försäkringsbyrå kan man jämföra olika bolags livslängdsantaganden och prognosräntor.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-11-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas