Lyckat projekt ger våldsutsatta äldre stöd
Nyheter | Rapport
Foto: Colourbox

Lyckat projekt ger våldsutsatta äldre stöd

Med utbildning och rätt organisation lyckas Gotland hitta och hjälpa äldre som utsatts för misshandel av närstående.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2015-05-11

Under projektnamnet FREDA har all personal inom äldreomsorgen utbildats, samtidigt som verksamheten organiserats så att medarbetare på alla nivåer alltid har kollegor att vända sig till vid misstanke om våld. En särskild expertgrupp med representanter från flera områden kan ge stöd i kompicerade ärenden.

Man startade också en samtalsgrupp specifikt för äldre våldsutsatta kvinnor, där deltagarna kan byta erfarenheter och lära sig se möjligheter till att förändra sin livssituation.

– Stödstrukturen är kärnan i projektet. En annan framgångsfaktor är att Region Gotland utgick från baspersonalen och gav dem utbildning och att projektet hade ett starkt stöd i hela socialförvaltningen. Personalens erfarenheter var att de nu upptäcker fler våldsutsatta personer men det finns ännu inte någon statistik över antalet personer som får hjälp. Det finns heller ingen kunskap om hur de som fått hjälp har upplevt den, säger Ingrid Hjalmarson, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Lisa Lindell, som nominerades till Veteranens utmärkelse Årets junior 2013 just för sitt arbete mot våldsutsatta äldre, har ansvarat för projektet på socialförvaltningen i Region Gotland.

– Att ge stöd till våldsutsatta äldre och personer med funktionsnedsättning är komplext då både de akuta insatserna och det långsiktiga stödet måste skräddarsys utifrån den enskildes behov, situation och förmåga. Det förutsätter god samverkan mellan olika professioner. Det har varit mycket givande att få leda och driva projekt FREDA tillsammans med kompetenta medarbetare från socialförvaltningens olika verksamheter, säger hon.

Stödstrukturen finns nu i den ordinarie verksamheten i region Gotland. Nu är förhoppningen att resultaten av projektet, som man kan läsa mer om i rapporterna Att arbeta med våld i nära relationer och Tillsammans är vi starka från Stockholms läns Äldrecentrum, ska inspirera andra kommuner att arbeta med våldsutsatta äldre.

Under parollen ”Våldet går inte i pension” arbetar SPF Seniorerna tillsammans med flera andra organisationer mot våld och övergrepp mot äldre.

Frida Andersson Johansson

frida.johansson@veteranen.se

Läs artiklar från vår tidigare serie
om våldet mot äldre

FREDA

Målen för projektet FREDA var att stärka stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation. Projektet drevs mellan åren 2010 till 2013.
Våld är inte bara fysiskt våld utan kan också vara övergrepp, vanvård, försummelse, olika former av kränkningar eller att tvingas ge bort eller bli fråntagen sin ekonomi.

Socialstyrelsernas nya föreskrifter om våld i nära relationer (SOFS 2014:4) sätter nya krav på kommuner och hälso- och sjukvård att utveckla arbetet för våldsoffer.

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2015-05-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas