Nyheter

Män drabbas hårt av våld i nära relationer

Ny forskning visar att också män blir slagna och utsatta för olika former av våld i sina nära relationer. Troligen drabbas äldre män lika mycket som yngre.

Publicerad 2013-10-09

Det är två nya studier från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet som visar att män är minst lika utsatta för våld i nära relationer som kvinnor.

Studierna har genomförts med hjälp av enkäter där totalt 1 400 personer svarat. I båda studierna rapporterar åtta procent av kvinnorna att de utsatts för fysiskt våld under det senaste året från sin make eller partner.

Motsvarande siffra för män var i den ena studien åtta procent och i den andra elva procent.

Den nya kategorin av män som framkommit i studierna är de som utsätts för våld utan att de utsätter sin partner för detsamma. Gruppen mår extremt dåligt psykiskt och dras många gånger med självmordstankar.

Samtidigt framhåller dock forskarna i Göteborg att våldet mot kvinnor är grövre, och ger allvarligare såväl sociala som hälsomässiga konsekvenser.

Frågan är om resultaten i undersökningarna kan antas vara giltiga också för de äldre i samhället.

– Vi har inskränkt undersökningen till 18-65 år så vi vet tyvärr inte hur det ser ut högre upp i åldrarna, säger Gunilla Krantz, professor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska Akademin.

Såvitt Gunilla Krantz känner till så har överhuvudtaget ingen forskning gjorts av hur utsatta äldre män är för våld i nära relationer.

– Men jag kan definitivt inte tro att det inte skulle förekomma. Vi vet ju att det gör det när det gäller kvinnor från andra studier, säger Gunilla Krantz till veteranen.se.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas