Mat och RUT ska ge Folkpartiet ny äldreprofil
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Ny äldreprofil

Mat och RUT ska ge Folkpartiet ny äldreprofil

Folkpartiet vill satsa på maten i äldreomsorgen och förstärka RUT-avdraget för de äldsta.

Publicerad 2015-04-27

Folkpartiet tycks välja äldrefrågor när partiet ska bredda sitt tilltal för att lyfta i opinionen.

Under helgens riksmöte i Västerås samlades 700 kommunpolitiker under arbetsnamnet ”liberal kraftsamling”. Konferensen är starten för projektet ”Uppdrag hela landet” som ska leda till förnyelse av partiets politik.

Och det blev flera utspel på äldreområdet:

• En laga-mat-garanti i hemtjänsten

Garantin kommer finnas med i Folkpartiets vårbudget. 200 miljoner kronor per år vill partiet satsa ”för att underlätta genomförandet”, trots att partiet på sin hemsida säger att ”laga-mat-garantin, i likhet med exempelvis den redan införda parboendegarantin, är en precisering och inte en utvidgning av kommunernas skyldigheter”.

– I hemtjänsten måste det vara en självklarhet att alla som behöver hjälp med maten också ska kunna få den lagad hemma, betonade partiledaren Jan Björklund och äldrepolitiska talespersonen Barbro Westerholm under riksmötet. Därför behöver regelverken skärpas med en laga-mat-garanti för hemtjänsten.

– Makt över tallriken är skälig levnadsnivå. Regelverken behöver skärpas. Det ska vara tydligt att det tillhör skälig levnadsnivå att få maten lagad i det egna hemmet. Det kan göras på samma sätt som när Folkpartiet drev igenom parboendegarantin 2012.

• RUT-avdraget utökas. Partiet kommer också i sin vårbudgeten att föreslå att subventionsgraden för RUT höjs från 50 procent till 75 procent för alla som vid årets ingång fyllt 80 år.

Kostnaden för en timmes städning i hemmet skulle då vara cirka 100 kr. Partiet vill genomföra reformen från årsskiftet till en kostnad av 100 miljoner kronor per år.

– Satsningen är viktig av två skäl. För det första ger det en ökad valfrihet för 100 000 äldre, en grupp som använder RUT dubbelt så mycket som en genomsnittlig svensk. För det andra så leder det till fler jobb för personer inom RUT-sektorn, säger Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson för Folkpartiet.

När Veteranen mötte Barbro Westerholm, ordförande i Folkpartiets arbetsgrupp för årsrika och dessutom riksdagens äldsta ledamot, i en paus i förra veckans Seniorvärldskonferens om äldres boende gick det inte att ta miste på entusiasmen inför den förestående helgen:

– Vi kommer nu att synas och höras i fler frågor framöver. Skolan är viktig men kan inte vara allt. Äldrefrågorna kommer förstås att bli något jag kämpar extra för att vi ska få ut.

Det kommer alltså mer från Folkpartiet?

– Det här med mat och måltider var bara en början på ett brett program för årsrika. Jag jobbar vidare på att den breda lag mot åldersdiskriminering som SPF tog initiativ till för femton år sedan och som gäller sedan 2013 ska lyfta från det papper den är skriven på och bli till verklighet. Den flyger inte ännu.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Laga-mat-garantin

Det här är huvuddragen i Folkpartiets program för bättre mat och måltider i äldreomsorgen:

Hemtjänsten ska erbjuda att tillaga lunchen och middagen i bostaden.

Alla äldreboenden ska erbjuda flera rätter att välja på.

För dem som föredrar matlådor i hemtjänsten ska det finnas flera leverantörer att välja på.

Fortsätt med Måltidslyftet. Alliansregeringens satsning om 75 miljoner kronor per år på bättre mat och måltider i äldreomsorgen bör utvecklas, inte avvecklas.

Fortsätt med Omvårdnadslyftet. Alliansregeringens satsning på utbildning av personal i äldreomsorgen om 140 miljoner kronor per år bör fortsätta.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas