Regeringen lovar satsa på äldres mat
Nyheter
Måltidslyftet blir av Foto: Colourbox

Regeringen lovar satsa på äldres mat

Det blir en nationell måltidssatsning inom äldreomsorgen. Det lovar äldreminister Åsa Regnér (S).

Publicerad 2015-02-16

I ett skriftligt svar i riksdagen säger Åsa Regnér att ”mat och måltider inom äldreomsorgen är en viktig och angelägen fråga att uppmärksamma”.

Beskedet innebär att regeringen följer riksdagen som i december röstade igenom Alliansens budget för 2015.

I denna fanns en satsning på ett så kallat måltidslyft för äldre och förskolor på 100 miljoner kronor om året.

”Regeringen avser att följa riksdagens beslut om en måltidssatsning inom äldreomsorgen…” skriver Åsa Regnér i sitt svar till Sten Bergheden (M).

Äldreministern listar en rad motiv till varför en sådan satsning är bra politik:

• Måltiden är av stor betydelse för att förebygga både fysisk och psykisk ohälsa.
• Den är också betydelsefull för välbefinnandet och fyller en mycket viktig social funktion.
• Äldre kvinnor och män som behöver stöd och hjälp med måltiden har, precis som i fråga om andra behov, en självklar rätt att få den hjälpen utförd med god kvalitet.

– Med god kvalitet menar jag också att det ska ges förutsättningar till delaktighet och inflytande över det stöd och den hjälp den enskilde behöver, skriver Åsa Regnér.

Sten Bergheden påpekar i sin fråga till äldreministern att Livsmedelsverket i höstas slog fast i en rapport att äldres bör ha laglig rätt till bra mat.

Men någon ändrad lagstiftning ”i fråga om mat och måltid för äldre som någon lösning för att tillgodose äldres rätt till mat av god kvalitet” blir det inte från regeringens sida.

Åsa Regnér utesluter däremot inte att utvecklingen på valfrihetens område kan behöva förstärkas.

”Av socialtjänstlagen framgår också att den äldre personen, så långt som möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Regeringen kan om det bedöms behövligt stödja utvecklingen på olika sätt.” skriver Åsa Regnér.

Just nu finslipar regeringen på de direktiv till en kvalitetskommission som ska planera äldreomsorgen för de kommande åren. Återstår att se vilken dignitet mat och måltid får i utredningen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas