Missbrukande äldre får inte stöd
Nyheter | Rutiner saknas
Foto: Colourbox

Missbrukande äldre får inte stöd

Alkoholrelaterade dödsfall minskar i alla åldersgrupper utom bland 65-79-åringarna. Samtidigt har bara en av tio kommuner rutiner för hur äldreomsorgen ska agera vid tecken på att äldre personer missbrukar alkohol eller läkemedel.

Publicerad 2015-04-30

Det visar Socialstyrelsens rapport ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – lägesrapport 2015”.

Rapporten pekar också ut två andra problem:

• endast en av tre kommuner i landet har rutiner för samordning mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheten inom socialtjänsten

• skillnaderna i landet är omfattande. Flest insatser från socialtjänstens beroendeverksamheter till åldersgruppen 65-79 år hade Norrbotten, medan Södermanland hade minst.

– Äldre personer riskerar att bli utan rätt stöd och insatser för sitt missbruk, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

Utvecklingen för att möta behoven går alltså långsamt, konstaterar Socialstyrelsen. Samtidigt ökar andelen äldre som får alkoholrelaterade problem.

Exempelvis ökar andelen äldre som får vård på grund av alkoholrelaterade skador kraftigt, framför allt bland kvinnor. Av 100 000 kvinnor i åldrarna 65-79 år fick 70 vård för en alkoholrelaterad diagnos 2004, jämfört med 100 kvinnor år 2013.

I en debattartikel i Dagens Samhälle kräver flera aktörer att samhället reagerar.

– Inom vårdsektorn i Sverige saknas tydliga riktlinjer för hur riskbruk bland äldre ska bemötas. Det innebär en otrygg situation för både hemtjänstpersonalen, som inte har tillräcklig utbildning i frågan, och för den äldre som kanske inte får den hjälp han eller hon skulle behöva, skriver Frank Åkerman, generalsekreterare biståndsorganisationen Hela Människan, Sven Andréasson, överläkare Riddargatan 1 – Mottagning för alkohol och hälsa och Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP), äldrepolitisk talesperson.

– Hemtjänstpersonalen saknar i dag såväl befogenheter som kunskap för att ingripa då man befarar att den äldres alkoholkonsumtion håller på att eskalera.

Debattörerna menar att det finns ett akut behov av tre saker:

• Personalutbildning och gemensamma riktlinjer inom vården så att man som hemtjänstpersonal har möjlighet att ingripa om man märker att en äldre löper risk för alkoholrelaterade skador, utan att man bryter mot sekretesslagen.

• Att frågan prioriteras av både beslutsfattare och chefer med yttersta ansvar i kommunerna.

• Att frågan lyfts på nationell nivå, med uppdrag till berörda myndigheter.

Veteranen har tidigare rapporterat om hemtjänstpersonalens svåra situation i mötet med missbrukande äldre och om behovet av samarbete mellan huvudmännen för att de utsatta äldre ska få vård och stöd.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Växande problem

I dag är 18 procent av befolkningen 65 år eller äldre, men inom de närmaste 50 åren beräknas denna andel vara 25 procent. Antalet missbrukande äldre i behov av vård och omsorg kommer alltså att öka.

Varje år faller i snitt 48 000 äldre människor över 65 år i Sverige och skadar sig så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus.  Ingen vet hur många gånger alkohol är en bidragande orsak.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas