Motstridiga förslag i motionerna till kongressen
Nyheter | SPF Kongress
Foto: Ola Åkeborn

Motstridiga förslag i motionerna till kongressen

Många medlemmar har åsikter om hur förbundet bör fungera, men åsikterna går isär.

Publicerad 2014-05-27

17 av de 64 motioner som lämnats in till kongressen rör SPFs stadgar. Inte så konstigt, eftersom stora förändringar av stadgarna är föreslagna, vilket många har åsikter om.

 

Namnbytet

Seniorerna är det namn som föreslås för förbundet i stadgarna. En medlem i SPF Grindslanten i Sollentuna föreslår i stället att namnet blir ”Senior och Pensionärsförbundet”, vilket avstyrks av Stockholmsdistriktet. Värmlandsdistriktet ställer sig å sin sida bakom en motion som vill behålla förbundets nuvarande namn.

Förbundsstyrelsen yrkar avslag på båda motionerna.

 

Avgifter

En fråga som engagerar många är medlemsavgiften. I förslaget till nya stadgar föreslås så kallad central uppbörd, alltså att samtliga medlemmar betalar in sin avgift centralt.

 

”Det är slut med den tiden då kassören satt ’i flitlampans sken’ och skrev ut inbetalningskort och sedan cyklade runt och delade ut dem till medlemmarna.” skriver Norrbottensdistriktet i en motion. ”Vi är förmodligen det enda (eller ett av få) förbund som inte har central avgiftsuppbörd.”

I Värmland värnar man tvärtom det gamla sättet. Många medlemmar vill betala avgiften kontant på föreningsmötena, menar man.

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till Norrbottens motion, och avslag till Värmlands.

 

Också medlemsavgiftens storlek, och hur den fördelas är föremål för ett antal motioner. I Västmanland önskar man få behålla 20 kronor mer av medlemsavgiften i föreningarna på bekostnad av förbundet centralt för att få ekonomin att gå ihop. Förslaget skulle visserligen innebära ett knappt tillskott på 4000 kronor om året i en förening med 200 medlemmar, men samtidigt leda till minskade resurser med närmare 5,5 miljoner på förbundsnivå. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionen och svarar att ”Den enskilda föreningen är fri att anpassa medlemsavgiften efter de resurser som föreningen behöver för att klara sin verksamhet.”

 

Använd tekniken

Den nya tekniken har inte gått medlemmarna förbi, och det märks i motionerna till kongressen. Marknadsför förbundet i teve, föreslår Västmanland, och föreslår även att SPF utvecklar hemsidan med fokus på nyhetsbrev och sociala medier. Ta fram en SPF-app, föreslår Uppsaladistriktet. Gör det möjligt med sms-aviseringar från medlemssystemet, föreslår Stockholm. Gör avtal med en betaltjänst för snabbare registrering av medlemmar, motionerar en medlem från Nyköping.

Förbunsstyrelsen föreslår kongressen att anse de flesta av motionerna som besvarade.

 

Även om förbundets interna arbete har gett upphov till många motioner, så rör flera kongressmotioner också rent äldrepolitiska frågor. Dem kan du läsa mer om här: 

 

Vilka av alla förslag som slutligen röstas igenom och vilka som får avslag avgörs av kongressen. Följ rapporteringen live via webb-teve på SPF.se, och här på Veteranen.se.

 

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas