Nyheter

MP kräver inflytande över pensionerna

Miljöpartiet vill vara med och styra över pensionssystemet. En begäran har skickats till socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M).

Publicerad 2012-08-07

Fem partier kontrollerar i dag pensionssystemet: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Miljöpartiet satt inte i riksdagen när beslutet om ett nytt pensionssystem togs våren 1994. Idag är man riksdagens tredje största parti, efter Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Pensionssystem är en viktig ekonomisk faktor i samhällsekonomin och ett system som påverkar människor under lång tid. Därför är det angeläget att de är långsiktigt hållbara både ekonomiskt och socialt. Och därför är det bekymmersamt att debatten om pensionssystemet enbart förs mellan de fem ursprungliga partierna, skriver Gunvor G Ericson, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen och ledamot i socialförsäkringsutskottet, i en debattartikel i Svenska dagbladet den 27 juli.

 

Gemensam kritik

Tio år har gått med det nya pensionssystemet, och Miljöpartiet reagerar nu på brister som SPF har pekat på under flera år, bland annat bromsen och Premiepensionssystemet.

– Från början sas det att bromsen nog aldrig skulle behöva användas, men nu verkar den ha blivit regel snarare än undantag, skriver Gunvor G Ericson.

– Få människor agerar aktivt för att få bättre avkastning på sina placeringar. Bo Könberg, det nya systemets arkitekt, skrev i en artikel i SvD 1998 om premiepensionsdelen att ”vid en hygglig avkastning kommer förstås denna del att svara för avsevärt mer än 1/7 av den slutliga pensionen”. Men i dag ser vi att närmare hälften av spararna på fondtorget aldrig bytt fonder.

Utöver dessa punkter i det nuvarande systemet vill Miljöpartiet bidra i den diskussion om flexibel pensionsålder där det pågår en utredning.

Pensionärsorganisationerna

Gunvor G Ericson lyfter särskilt pensionärsorganisationernas kritik som mycket viktig för debatten:

– Någon stor utredning för att följa upp pensionsreformen och dess effekter har inte gjorts. Pensionärsorganisationerna har ansett att det är hög tid att en sådan uppföljning görs – i en gemensam rapport från fem förbund i mars 2011 kräver de bland annat att premiepensionssystemet, det så kallade PPM, ska skrotas. Socialförsäkringsministern har hörsammat kritiken, därmed ska detta ses över och en rapport ska vara klar till 2013. Det är positivt att detta sker, men det är då bra om det kan bli en bred debatt kring innehållet.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas