Närhet till grönska håller oss friska
Bild: Colourbox
Nyheter

Närhet till grönska håller oss friska

Att bo nära grönska är bra för vår hälsa. Det påverkar stresskänslor och minskar behovet av antidepressiva mediciner, enligt omfattande svensk studie.

Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-17

Att bo nära naturen gynnar vår psykiska hälsa. Dessutom tycks närhet till grönska även minska behovet av antidepressiva läkemedel. Det visar en omfattande studie vid Stockholms universitet.

– Hur mycket natur i form av grönyta som finns i vår omedelbara bostadsmiljö och den plats vi vistas i dagligen har betydelse för vår psykiska hälsa, kommenterar Cecilia Stenfors som är docent i psykologi vid Stockholms universitet.

I studien har forskarna undersökt hur mycket grönyta som finns nära individers bostäder och kopplat detta till utskrivningen av antidepressiva läkemedel. I studien ingick 100 000 personer.

– Vi såg att risken för antidepressiva läkemedelsuttag minskar med upp till cirka 20 procent ju mer grönska man har precis runt hemmet, över studieperioden. Det här ligger också i linje med några av våra andra studier som bland annat visar att mer grönyta precis runt bostaden är kopplat till mindre sömnbesvär, berättar Cecilia Stenfors.

Grönska skydd även mot stress

Enligt studien kan även minskad stress, bättre mental återhämtning och mer hälsofrämjande beteenden kopplas till boendes närhet till grönska.

– Grönska kan även skydda mot andra stressfaktorer i miljön som också kan påverka individers hälsa, som trafikbuller, luftföroreningar och extrem hetta. Vegetation kan också motverka och buffra klimatförändringar och dess effekter, till exempel genom att binda koldioxid, samt genom att motverka extrem hetta och översvämningar, säger Cecilia Stenfors.

Så gjordes studien

  • I studien ingick ett representativt urval av drygt 100 000 personer av den svenska vuxna befolkningen.
  • Med hjälp av geografiska informationssystem har detaljerade mätningar gjorts av miljön runt personernas bostäder, och hur mycket av markytan som är täckt av grönyta i form av träd och annan vegetation. Omedelbar närhet till grönska definieras som inom 50 meter från bostaden.
  • Förekomsten av läkemedelsuttag av antidepressiv medicin undersöktes årsvis för personerna i studien. Data kommer från Läkemedelsregistret.

Källa: Stockholms universitet

Dölj faktaruta
Jonas Nordling
Publicerad 2024-06-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas