Nio av tio svårt skadade har fallit
Nyheter
Foto Colourbox

Nio av tio svårt skadade har fallit

Nu finns färsk kunskap om fallolyckornas utbredning i Sverige. Fall är den i särklass vanligaste olyckstypen i vårt samhälle, och det är de äldre som drabbas värst. Kostnad per år: 22 miljarder kronor.

Publicerad 2011-11-03

Fallhändelser är den vanligaste orsaken till skador bland äldre personer. Nio av tio som kommer till en akutmottagning med en allvarlig skada har fallit.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB som nu har tagit fram rapporten ”Balansera rätt – Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer”.

Författare är docenten och sjukgymnasten Lillemor Lundin Olsson vid Umeå Universitet.

Syftet med rapporten är att visa på hur träning kan minska risken för fallolyckor hos äldre med upp till 40 procent.

Metoder finns
För det finns positiva exempel.

– Sverige har varit ett föregångsland för att förebygga fallrelaterade skador. I Skaraborgs och Östergötlands län skapades under tidigt 1980-tal en infrastruktur mellan olika sektorer i samhället för att främja säkerhet, konstaterar MSB.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

22 miljarder

Att fallolyckorna är ett gissel för samhället framgår tydligt av rapporten.

Över hälften av alla dödsolyckor är en fallolycka. Sjuttio procent av alla som behöver läggas in på sjukhus till följd av olyckshändelser har skadats i fallolyckor.
Fallolyckor resulterar i ungefär 600 000 vårddygn per år vilket är nästan tio gånger fler än vad som kommer ut från vägtrafikolyckor.
Varje år uppsöker över 300 000 människor en akutmottagning efter att ha skadats i en fallolycka.
Samhällets kostnader för fallolyckor har beräknats uppgå till 22 miljarder årligen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas