Nyheter

Nu uppmärksammas äldre med utvecklingsstörning

Gruppen äldre med utvecklingsstörning behöver uppmärksammas betydligt mycket mer än vad som görs. Det menar Riksförbundet FUB, CARPE, Hjälpmedelsinstitutet, Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum.

Publicerad 2013-10-22

För att förbättra kunskapen arrangerar man en konferens den 14 november med politiker, chefer inom vård och omsorg och andra nyckelpersoner inom kommunernas LSS- och äldreverksamheter som främsta målgrupper.

Konferensen ska försöka synliggöra de utmaningar som finns och lyfta fram de senaste rönen inom forskningen.

– Med en växande grupp äldre personer med utvecklingsstörning krävs mer kunskap och nya förhållningssätt – både vad gäller vård, stöd och bemötande, skriver arrangörerna i sin inbjudan.

– Hos äldre personer med utvecklingsstörning kan det vara svårt att bedöma om hälsoproblem faller inom ramen för det normala åldrandet eller har ett direkt samband med funktionsnedsättningen.

Förändringar som hänger samman med åldrandet kan också ställa till problem för individen själv och orsaka svårigheter för anhöriga och personal.

– För personer med utvecklingsstörning är det också mycket viktigt att kunna få rätt stöd i att uppmärksamma och förstå både det normala åldrandet och eventuella åldersrelaterade sjukdomar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas