Elit på plats när Svenskt demenscentrum jubilerade
Nyheter
Fotograf: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Elit på plats när Svenskt demenscentrum jubilerade

- Svenskt Demenscentrum har levererat långt over förväntan. Ni har samlat och lyckats sprida kunskap på ett sätt som väcker gensvar också utanför Sveriges gränser. Det sa äldreminister Maria Larsson (KD) när hon talade på Svenskt Demenscentrums 5-årsjubileum på fredagseftermiddagen.

Publicerad 2013-09-06

Maria Larsson exemplifierade med att Svenskt Demenscentrums webbportal bara under 2012 hade 415 000 besök.
– Ni har också bidragit till en alldeles fantastisk kunskapsutveckling genom ABC-kurser som nått 50 000 personer.
– Ni väcker stor respekt inte bara nationellt utan också internationellt. Ni är en aktör i debatten, och en auktoritet i debatten, berömde Maria Larsson.

Drottning Silvia fanns på plats liksom Svenskt Demenscentrums verkställande direktör Wilhelmina Hoffman.  Drottningen framhöll betydelsen av Svenskt Demenscentrum för demenssjuka i landet.
– Ni har ökat medvetenheten och kunskapen. Det är nödvändigt att det sker för vi lever i åldrandets århundrade vilket  betyder att vi hela tiden behöver ännu mer kunskap och mer forskning, betonade drottningen och exemplifierade med betydelsen av att Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för demensvården.
– Förhoppningen nu är att de implementeras så att de kommer alla drabbade till godo, sa drottning Silvia.

Många andra tungviktare syntes också i minglet som föregick raden av anföranden. Bland dem syntes ”världsettan” i demensforskning Bengt Winblad och Demensförbundets ordförande Stina-Clara Hjulström.
Lokala politiker som äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) och Svenskt Demenscentrums styrelseordförande tillgänglighetsborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) fanns också med.

Ett aktuellt uppdrag som Svenskt Demenscentrum nu arbetar med är att ta fram en handbok för att begränsa tvångsåtgärder inom demensvården.
14 november arrangerar Svenskt Demenscentrum  en heldag om demenssjukdom och anhörigas situation.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Demenscentrum

Här kan du läsa mer om Svenskt Demenscentrum.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas