Kraftsamling mot demens – första Silvialäkarna examineras
Nyheter | Nyexaminerade
Foto Colourbox / Silviahemmet

Kraftsamling mot demens – första Silvialäkarna examineras

Den globala kampen mot demenssjukdomar firar märkesdag. Dels genomförs för första gången en global konferens med hundratalet internationella makthavare, dels examineras Sveriges första Silvialäkare.

Publicerad 2015-05-18

Under hela dagen pågår den internationella konferensen Dementia Forum X i Stockholm.

Cirka hundra utvalda internationella representanter från finansvärlden, näringslivet, vården, forskningen, politiken och samhället kommer att mötas för att diskutera den globala utmaningen med en åldrande befolkning och ett ökande antal demenssjuka.

Huvudtalare är drottning Silvia. Hon väntas bland annat att poängtera att det krävs kunskap och engagerade medarbetare för att möta den utmaning som det innebär att världen år 2050 kommer att ha 135 miljoner människor med en demensdiagnos.

Framträder gör också ledande svenska och utländska experter inom demensområdet. Äldreminister Åsa Regnér inledde dagen.

– I vården och omsorgen av människor med demens är det viktigt att alltid se den enskilda människan. Jag ser fram emot att delta vid Dementia Forum X när en av våra största folksjukdomar är i fokus, sa Åsa Regnér inför konferensen.

Dementia Forum X är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Svenskt Demenscentrum och forskningsrådet Forte. Det är första gången konferensen arrangeras.

I samband med att stiftelsen Silviahemmet firar 20-årsjubileum genomförs ikväll en examensceremoni på Drottningholms slottsteater för den första kullen Silvialäkare.

Sedan 1996 har Silviahemmet vidareutbildat undersköterskor och sjuksköterskor i demensvård, och nu är det läkarnas tur att få en påbyggnadsutbildning.

Genom att samarbete mellan Silviahemmet och Karolinska Institutet (KI) har läkarna genomgått en magisterutbildning i demensvård.

– Det finns ett mycket stort behov av att ge läkare fördjupade kunskaper om demenssjukdom, som är ett växande folkhälsoproblem. Här hoppas vi att de utbildade Silvialäkarna ska bidra till kunskapsspridning, säger professor Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet.

Efter fullföljd utbildning har de inte bara bättre kunskap om hur man behandlar dessa patienter, utan kan också planera och organisera demenssjukvården på lokal nivå genom att till exempel vidareutveckla befintliga riktlinjer och behandlingsprogram, hoppas Anders Hamsten.

– Förhoppningen är att Silvialäkarna ska bidra till en bättre vård av denna sköra och växande grupp.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

UTBILDNINGEN

Den tvååriga deltidsutbildningen sker på distans och är verksamhetsförlagd, vilket innebär att läkaren fortsätter att arbeta under utbildningen och omedelbart omsätter de nya kunskaperna i mötet med patienterna, som en del i utbildningen.

Utbildningen utmärker sig också genom att vända sig till alla yrkesverksamma läkare som möter demenssjukdom, främst läkare i primärvården, men också exempelvis geriatriker, psykiatrer, neurologer, internmedicinare och akutläkare.

Källa: Karolinska Institutet

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas