Nyheter

Nu utreds hur pensionerna ska betalas

Publicerad 2011-05-20

Uppdraget ska vara slutfört och redovisat för Pensionsgruppen senast den 15 maj 2012, alltså om exakt ett år.

Den senaste tidens intensiva debatt kring pensionssystemet och dess underfinansiering utgör en bakgrund till uppdraget.

Bromsen som sänker pensionerna såväl 2010 som 2011 orsakas av systemets inbyggda mekanik för att hålla själva systemet i balans.

Krav på finansiering
Men priset för systemets stabilitet betalas av pensionärerna, konstaterar kritikerna – kanske främst pensionärsorganisationerna. Risken bärs uteslutande av pensionärerna, menar man.

I rapporten ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?” som släpptes den 11 april kräver SPF och de övriga fyra rikstäckande organisationerna att bland annat bromsen tas bort liksom att PPM-systemet skrotas.

En rad förslag lämnas på hur man ska kunna förstärka systemets finansiella ställning. Dessutom betonas att pensionsöverenskommelsens grundläggande principer måste vara vägledande – bland annat att löner och pensioner ska utvecklas likvärdigt.

Pensionsgruppen har också bestämt att uppdraget innebär att man ska ta fram ta fram och analysera alternativ som finansiellt kan stärka pensionssystemet.

En fördjupning
Att Pensionsgruppen (som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna) vill ha en genomlysning av pensionssystemets stabilitet just nu är inte konstigt säger Stefan Oscarson, sekreterare och politiskt sakkunnig i Pensionsgruppen, till veteranen.se.

– Pensionsgruppen har ju en vårdande uppgift och finanserna i systemet är då naturligen alltid intressanta. Den finansiella styrkan har särskilt varit i fokus alltsedan den finansiella krisen och den efterföljande balanseringen.

– Vad uppdraget nu alltså handlar om är en fördjupad analys av styrkan på kort och lång sikt plus att analysera olika alternativ som förstärker systemet och vilka konsekvenser sådana alternativ har för pensionärer, pensionssparare, pensionssystemet och statsbudgeten på kort och lång sikt.

Internt arbetsmaterial
Instruktionerna till uppdraget vill Pensionsgruppen inte lämna ut. Det hanteras som arbetsmaterial och är därför inte att klassa som allmän handling.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas