Nyheter

Sjuksköterskan botar felmedicinering

Publicerad 2011-04-04

Sjuksköterskan träffar den multisjuka äldre betydligt oftare än läkaren. Därför är det i denna länk av vårdkedjan som biverkningar bör kunna upptäckas oftare.
– Sjuksköterskan kan se symtomen och bli den larmklocka som behövs när äldre far illa på grund av felaktig medicinering, säger Lars Nilsson, som tillsammans med Margareta Grafström har skrivit boken.
– Men då måste de få utbildning i läkemedel och specifik omvårdnad av äldre. Den kompetensen saknas i dag i hög grad, säger Margareta Grafström.

Utbildningssyfte
Boken, som heter Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad (Studentlitteratur), ska främst användas i utbildningen av sjuksköterskor. SPF-experterna Grafström och Nilsson har anlitat ytterligare fyra skribenter och tillsammans reder de ut hur sjuksköterskan ska kunna upptäcka såväl bristande effekter som plågsamma och farliga biverkningar.

Lars Nilsson, sakkunnig i läkemedelsfrågor, arbetar sedan ett par år med projektet Koll på läkemedel i SPFs regi.
– Det är under det arbetet som jag fått en insikt i hur viktig sjuksköterskan är för att vi ska ha en chans att komma till rätta med felmedicineringen.

Borde skrivits för länge sedan
Margareta Grafström, professor i vårdvetenskap och sjuksköterska i grunden, tycker att boken egentligen borde ha skrivits för länge sedan.
– Det finns hundra tusen sjuksköterskor i Sverige. Det är hög tid att kåren blir mer medveten om sin stora betydelse.

Diskussionen om behovet av en dirigent i vården av multisjuka äldre är inte ny. Samtidigt blir den komplexa frågan allt svårare när läkemedlen blir fler samtidigt som vi lever längre och med fler sjukdomar.
Kommer vi att helt tappa greppet?

– Risken finns, men det finns också idéer om hur vi ska agera. Det finns en tanke inom läkarkåren att en ansvarig namngiven läkare ska vara dirigenten runt den äldre. Det är utmärkt, men räcker inte, svarar Lars Nilsson.

– Sjuksköterskan skulle genom en relativt liten utbildningsinsats kunna göra en stor skillnad för att se till att ansvarig läkare kan vidta omedelbara åtgärder för att stoppa biverkningar och riskfyllda kombinationer av läkemedel.
Grafström och Nilsson tror att deras nya bok snabbt kan bli ett verktyg i människors vardag. Faktarutor och sammanfattningar gör boken överskådlig och lätt att använda också för anhöriga och äldre själva.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas