Nyheter

Nya krav på reformerat pensionssystem

Publicerad 2011-06-09

Det är de danska professorerna Michael Möller och Niels Christian Nielsen vid Copenhagen Business School som på Svenska Dagbladets debattsida går till attack.

De båda har granskat de svenska tjänstepensionerna på uppdrag av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle).

Tryggheten undergrävs
– Det svenska tjänstepensionssystemet är inkonsekvent. I praktiken innebär det ett tvång för löntagarna att spara åtskilligt av sitt löneutrymme. Detta tvång är i och för sig inte orimligt eftersom samhället har ett legitimt intresse av att säkra medborgarnas grundtrygghet efter pensionen. Men samtidigt har individen stor frihet att disponera pensionskapitalet så att denna trygghet undergrävs, skriver Möller och Nielsen.

– Spararna har ofta rätt att ta ut tjänstepensionspengarna under loppet av några få år efter pensioneringen. Dessutom har de möjlighet att placera kapitalet i riskfyllda investeringar och därmed riskera sin framtida trygghet.

Två delar
Professorerna föreslår att tjänstepensionssystemet reformeras genom en uppdelning i två delar.
En obligatorisk del med mindre valmöjligheter för individen än i dag och en frivillig del där individen får större möjligheter än i dag att påverka inbetalningar, investeringar och utbetalningar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas