Nya restriktioner i flera regioner – bör speciella regler för 70-plussare återinföras?
Blogg | Nyheter

Nya restriktioner i flera regioner – bör speciella regler för 70-plussare återinföras?

Trots den ökade smittspridningen argumenterar Ingmar Skoog mot kraven att återinföra speciella 70-plus restriktioner. Och för första gången berömmer han Folkhälsomyndigheten.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-10-30

I går (29 oktober) infördes nya hårdare restriktioner i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Redan innan fanns speciella restriktioner i Uppsala och Skåne. Det kändes skönt att man nu riktade sig till hela befolkningen, inte bara till personer över 70 år. Det kom dock genast fram röster som tyckte att man skulle återinföra de speciella restriktionerna för 70-plussare (jag gillar egentligen inte ordet), och andra har velat återinföra besöksförbud på äldreboenden. På Aktuellt igår framförde Johan Styrud från Stockholms Läkarförening kravet på att återinföra speciella generella restriktioner för alla över 70 år. Anders Tegnell svarade då mycket förtjänstfullt att 70-plussgruppen inte driver smittökningen, att de negativa effekterna av de speciella restriktionerna är större än risken för covid-19, och att dödstalen framförallt finns inom äldrevården. För den här bloggaren känns det bra att äntligen få berömma Folkhälsomyndigheten, som just nu har en vettig syn både på restriktionerna och besöksförbudet.

Finns det då något bakom kraven på hårdare regler just för 70-plussare? Det finns två skäl till speciella restriktioner: a) att skydda sjukvården från överbelastning, och att skydda samhället i stort, b) att skydda enskilda individer som löper speciellt stor risk. Jag tar här upp hur det ser ut när det gäller sjukvården.

När det gäller att skydda intensivvården, så är det fortfarande så att 70% av de inlagda är män, i första hand män mellan 50 och 69 år, i andra hand män mellan 40 och 79 år (IVA-registret). För mig är det obegripligt att man inte har speciella varningar till medelålders män. Dessutom kanske de yngre blir försiktigare om de inser att det är deras pappor som riskerar att skadas om ungdomarna trängs på trånga uteställen.

När det gäller sjukvården så är ungefär 58% av alla inlagda under 70 år och 42% över 70 år. Ungefär hälften av alla inlagda 70-plussare hade någon form av äldrevård, framförallt hemtjänst (Socialstyrelsen 7/10). Alltså står 70-plussare som ej har äldrevård för cirka 20% av sjukhusvårdade covid-19 patienter. Alltså, friska 70-plussare fyller inte upp sjukvårdens resurser på något anmärkningsvärt sätt.

När det gäller dödstalen så sker 75% bland de cirka 250-300 000 personer som bor på äldreboenden eller har hemtjänst. Det beror dels på att detta är den sköraste delen av befolkningen, dels på att de har kontakt med många yngre som måste arbeta väldigt nära eftersom de hjälper de boende med intima saker, som påklädning, tvättning, toalettbesök och liknande. Det innebär också att personalen löper stor risk att smittas. För att minska dödstalen i covid-19 är det alltså viktigt att hindra smittspridning till äldrevården. Skyddsutrustning och utbildning i smittskydd är nyckelfaktorer. Besöksförbud spelar dock antagligen väldigt liten roll.

De här siffrorna visar ju ganska klart att Folkhälsomyndighetens nya linje i förhållande till äldre är helt rimlig. Det finns alltså just nu inga skäl att ha särskilda restriktioner till personer över 70 år eller att återinföra ett generellt besöksförbud. Det är dock viktigt att alla, både de över och under 70 år, ger sitt bidrag till att minska spridningen och att man följer Folkhälsomyndighetens råd så att sjukvården skyddas. Johan Styruds oro är befogad, sjukvårdspersonalen är utmattad efter den tunga våren.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-10-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas