Nytt namn efter kompromiss
Nyheter | SPF Kongress | Central uppbörd frivillig
Foto Kajsa Juslin

Nytt namn efter kompromiss

SPF Seniorerna. Det kan bli förbundets nya namn, efter att styrelsen föreslagit en kompromiss.

Publicerad 2014-06-12

Styrelsen hade föreslagit att förbundet skulle byta namn till Seniorerna. Efter förmiddagens diskussioner lade Karl Erik Olsson i stället fram en kompromiss: Behåll SPF först, men slopa ”Seniorer i tiden” till förmån för ”Seniorerna”.

Förslaget togs väl emot, och stämningen i församlingen lättade märkbart efteråt. Förbundets nya namn SPF Seniorerna röstades igenom med kraft.

Bäddat för öppnare medlemskap

Styrelsens förslag att öppna för alla att bli medlemmar i förbundet drogs tillbaka till förmån för en annan kompromiss som lades fram av Karl Erik Olsson: Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag. Åldersgränsen 61 år som anges idag skulle därigenom tas bort.

Kongressen röstade igenom förslaget, men vill behålla formuleringen ”eller den som är gift eller sambo med medlem.”

Central uppbörd frivillig

Styrelsens förslag om central uppbörd slutade även det som en kompromiss. Karl Erik Olsson lade fram förslaget att införa central uppbörd för dem som vill.

Nu återstår att få in formuleringarna i stadgarna, som sedan måste röstas igenom med två tredjedelars majoritet. Men allt tyder på att det kommer att bli så.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas