Nyheter | SPF Kongress

Styrelsen ansvarar för ny logotyp

Efter en omröstning under kongressen står det klart: Hädanefter ansvarar förbundsstyrelsen för förbundets logotyp.

Publicerad 2014-06-17

Tidigare har stadgarna sagt att kongressen fastställer både namn och logotyp. I den nya formuleringen står endast att ”SPF Seniorernas kongress fastställer förbundets namn.”

Röster höjdes för att makten över logotypen skulle stanna hos kongressen. Det skulle ha inneburit en treårig väntan, till nästa kongress, innan logotypen var fastslagen, och sedan ytterligare väntan innan den nya logotypen kunde tas i bruk.

Majoriteten gick dock på styrelsens linje och klubbade igenom förändringen. Det gör att arbetet med den nya logotypen kan påbörjas så snart som möjligt.

I rambudgeten fanns redan innan beslutet om nytt namn pengar avsatta för marknadsföring. Det är i huvudsak dessa pengar som kommer att användas för övergången till det nya namnet SPF Seniorerna samt logga.

Från talarstolen uttrycktes en önskan att behålla den blå färgen. Kanske blir även den nya loggan blå, eller så går man åt helt annat håll. Årets kongress gick i chockrosa.

Frid Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Text: Frida Andersson Johansson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas