SPF Seniorerna – nytt namn på förbundet
Nyheter | SPF Kongress | "Vi ska ha roligt"
Foto Kajsa Juslin

SPF Seniorerna – nytt namn på förbundet

Kongressen är över. Nu inleds en ny kongressperiod, med ny styrelse, nytt namn och nya stadgar.

Publicerad 2014-06-13

Förbundets nya stadgar röstades, efter vissa justeringar, igenom på kongressens tredje dag. Det innebär att förbundet byter namn till SPF Seniorerna. Den nyvalda förbundsstyrelsen ska leda arbetet med att ta fram en ny logga.

Styrelsen har också fått i uppdrag av kongressen att se över möjligheten att ta fram en SPF-app, och hur denna i så fall skulle kunna finansieras. Man ska även arbeta för ett så kallat RIT-avdrag, som kan ge billigare IT-hjälp till seniorer.

Förbundet kommer att fortsätta sitt arbete mot ålderism, jobba för att landstingen ska tas bort. Mer fokus ska läggas på frågor om vård och omsorg och förbundet ska ta tydligare ställning i HBT-frågor.

I övrigt kommer det vara möjligt för de föreningar som så önskar att övergå till central uppbörd av medlemsavgifter. Åldersgränsen för medlemskap har tagits bort, men det krävs fortfarande att man ska ha rätt att uppbära någon form av pension för att bli medlem. Längden som en person kan inneha ett styrelseuppdrag begränsas till åtta år.

Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att bli medlem centralt, för den som av någon anledning inte kan eller vill vara medlem i en lokalförening.

Skånes och Stockholms distrikt reserverade sig mot den nya ombudsfördelningen till kongressen, som innebär att de båda största förbunden får färre ombud i proportion till sitt medlemsantal.

Karl Erik Olsson avtackades med en lång och stark applåd och fick stort beröm för hur förbundet utvecklats under hans tid som ordförande, inte minst genom hur SPF synts och syns i media. Hans efterträdare Christina Rogestam tog över ordförandeklubban och talade om äldres ställning på arbetsmarknaden, vikten av skäliga pensioner, respekt för människor, kontinuitet inom äldreomsorgen, och att det finns pensionärsråd i kommunerna. ”Det måste var en prioriterad fråga i varje kommun att ge sina äldre inflytande”, sade hon och pläderade för att vi ska kräva ansvar av våra lokala politiker.

Hon slog också ett slag för att SPF ska närma sig äldre svenskar med utländsk härkomst.

Om ny teknik sade hon att vi ska använda allt som underlättar, men inte glömma bort att det ser väldigt olika ut för olika personer.

Christina Rogestam avslutade med att påminna åhörarna om ytterligare en viktig sak: ”Vi ska ha roligt:”

Gästrikland har fått uppdraget att anordna kongressen 2017 i Gävle.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas