Nyheter

”Oacceptabla” skillnader i omsorgen

Publicerad 2010-12-16

Det är första gången som öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre görs gemensamt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Rapporten ger en tydlig bild av att det på flera områden finns skillnader i vården och omsorgen mellan äldre män och kvinnor. Det är inte acceptabelt, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Två exempel som lyftes fram på en gemensam presskonferens för en timme sedan visar på bristande jämställdhet:

  • fler kvinnor än män får en olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling
  • fler kvinnor än män drabbas av fallskador

När det gäller hur nöjda de äldre generellt är med äldreomsorgen, finns det dock inga skillnader mellan män och kvinnor.

Förbättringar
Just den nöjdheten var något som Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), valde att lyfta fram:

– Det är glädjande att se att de äldre generellt är nöjda med äldreomsorgen, men kommunerna behöver fortsätta sitt förbättringsarbete. I årets jämförelse ser vi flera exempel på kommuner som gått från en relativt låg nivå till att ligga bland de bästa kommunerna. Det gäller till exempel Jokkmokk, Kävlinge och Markaryd.

Maten får kritik
De olika resultaten presenteras i rapporten ”Vård och omsorg om äldre, Öppna jämförelser 2010”.

Bland tendenserna finns att personalens bemötande över lag får gott betyg. Mat och social samvaro däremot får generellt sämre omdömen.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Fynd ur rapporten

  • 58 procent av närstående till äldre som avlidit erbjuds eftersamtal.
  • Andelen äldre som har någon närvarande hos sig i dödsögonblicket är 89 procent.
  • Det är mindre vanligt att döende personers smärta skattas, vilket är viktigt för att kunna ge bästa möjliga smärtlindrande behandling.
  • Riskbedömningar för läkemedelsgenomgångar, fallolyckor, undernäring och trycksår varierar kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 100 procent.
  • Den riskfyllda användningen av läkemedel varierar både mellan och inom landstingen.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas