Orimligt med åldersdiskriminerande lagstiftning
Nyheter | God istället för skälig
Foto: Colourbox / Diego Cerva

Orimligt med åldersdiskriminerande lagstiftning

Seniorer är i regel pigga och friska. Ge äldre samma rättigheter till välfärd som yngre, skriver doktorer och professorer vid Lunds universitet i Sydsvenskan.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-08

Fördomar om äldre som en passiv och sjuklig grupp får effekt på hur seniorer behandlas och vilket stöd de får när de faktiskt blir sjuka. Sjukdomar och funktionshinder ses som någonting ”normalt” så snart du fyllt 65, trots att hela 97 procent i åldern 65-79 år är friska och klarar sig helt utan omsorg.

”Dagens 70-åringar är i många avseenden jämförbara med 1970-talets 50-åringar – fysiskt, intellektuellt och socialt. Bara tre procent av alla personer i åldrarna 65–79 år har hemtjänst eller bor i särskilt boende”, skriver Janicke Andersson, filosofie doktor i äldre och åldrande, Tove Harnett, filosofie doktor i gerontologi, Håkan Jönson, professor i socialt arbete och Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, samtliga vid Lunds universitet, i en debattartikel Sydsvenskan.

God levnadsnivå

I likhet med SPF Seniorerna vill de att Socialtjänstlagen ändras så att även personer över 65 år får rätt till god levnadsnivå. Idag har du som är över 65 bara rätt till ”skälig” levnadsnivå.

”Ålderistiska stereotyper uttrycks även i svensk lag. När personer över 65 år behöver stöd i sin vardag erbjuds äldreomsorg. Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, en lag som syftar till ”skälig levnadsnivå”. Detta är ett mål som kan jämföras med stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, som istället syftar till ”goda levnadsvillkor” och nästan uteslutande ges till personer under 65 år.”

Felaktiga föreställningar

Ett exempel är ledsagarservice, som bara kan ges till den vars funktionsnedsättning ”uppenbart inte beror på normalt åldrande”. Att en pigg 67-åring drabbas av stroke kan inte ses som normalt, menar forskarna.

”Ändå slår de allmänna föreställningarna om äldre som en passiv grupp där sjukdomar är en del av det normala åldrandet igenom och gör att en äldre person som drabbas av en stroke får sämre stöd än en yngre person som råkar ut för detsamma.”

Här kan du läsa hela texten Äldre behandlas utifrån felaktiga, ofta förminskande stereotyper i Sydsvenskan.

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas