Nyheter | Förbättring

Nu utreds socialtjänstlagen

Margareta Winberg (S) får uppdraget att utreda Socialtjänstlagen. Regeringen har beslutat om direktiven.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-07

Direktivens innehåll presenterades på en pressträff på fredagen (7/4) av barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér, som är ansvarig minister för socialtjänsten, som bland annat omfattar kommunernas äldreomsorg.

– Regeringen vill utforma en jämlik och jämställd socialtjänst som bidrar till social hållbarhet och som med individen i fokus arbetar med tidiga, förebyggande och trygghetsskapande insatser och som ger omvårdnad och omsorg utifrån individens enskilda behov och egna ansvar, sa Åsa Regnér.

Erfaren politiker

Margareta Winberg, som blir så kallad särskild utredare, är idag regionfullmäktiges ordförande i Region Jämtland. Winberg var vice statsminister och jämställdhetsminister i Göran Perssons regering 2002-2003 och har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister. Under åren 2003-2007 var Winberg Sveriges ambassadör i Brasilien.

Efterlängtat

Beskedet om direktiven och att utredningen kan komma igång är efterlängtat.

För en vecka sedan lämnade Susanne Rolfner Suvanto sin stora utredning av en kvalitetsplan för äldreomsorgen. Bland annat föreslår hon just en utredning av socialtjänstlagen.

Bättre levnadsnivå

SPF Seniorerna hör till de som vill se en utredning som gör upp med begreppet ”skälig levnadsnivå” för seniorer. Organisationen kräver en uppgradering så att äldre ska ha rätt till en ”god levnadsnivå”.

Äldreminister Åsa Regnér anser att utredningarna kompletterar varandra, skriver Dagens Samhälle:

– Susanne Rolfner Suvanto menade att man behöver fundera på det här begreppet. Om man ska säga skälig standard eller om man ska säga goda villkor, och vad det innebär. Det uppdraget ligger nu i den här utredningen, så det tycker jag är en logisk följd.

Margareta Winberg ska redovisa uppdraget senast den 1 december 2018.

Ur direktiven

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag om:

• tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna mellan kommuner.
• möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs.
• möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-04-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas