Nej till ”goda levnadsvillkor” för äldre
Nyheter | Rättigheter
Foto: Colourbox

Nej till ”goda levnadsvillkor” för äldre

Det blir ingen ändring från skälig levnadsnivå till goda levnadsvillkor i den nya socialtjänstlagen.

Jan Arleij
Publicerad 2020-08-27

Det sa regeringens särskilda utredare Margareta Winberg när hon i onsdags (26/8) överlämnade sitt förslag till ny socialtjänstlag till socialminister Lena Hallengren (S).

– Skälet är att våra förslag inte får kosta mer pengar. Då får vi stanna vid att föreslå att ändringen av termen blir skäliga levnadsförhållanden, sa Margareta Winberg på en pressträff.

Redan när regeringen tillsatte utredningen i april 2017 fanns en kritik, bland annat från seniororganisationerna, mot att utredningen inte fick utmynna i förslag som skulle kunna leda till ökade kostnader.

Margareta Winberg.

Socialtjänstlagen reglerar kommunernas skyldighet att ge äldreomsorg. Med begreppet ”goda levnadsvillkor” skulle kvaliteten på äldreomsorgen kunna höjas, argumenterar bland andra SPF Seniorerna och PRO. Nu får man alltså inte gehör för detta.

– Jag är medveten om att inte minst pensionärsorganisationerna har krävt en ändring av begreppet skäliga till goda, men det går alltså inte, förklarade Margareta Winberg och hänvisade indirekt till regeringens direktiv.

Hållbart

Utredningen är på 1 328 sidor. Uppdraget är att göra en översyn av socialtjänstlagen och föreslå en utformning som ska hålla för framtiden.

Många berörs av vad som står i lagen. Varje år har cirka 800 000 personer en insats i någon form från socialtjänsten.

Lena Hallengren.

Under 2018 uppgick kostnaderna till 250 miljarder kronor, vilket är en ökning med 37 procent på tio år.

– Det är ett omfattande uppdrag och jag ser väldigt mycket fram emot att ta del av utredningens slutsatser, sa Lena Hallengren.

Mer jämställdhet

Margareta Winberg har formulerat tre övergripande mål för en ny socialtjänstlag.

Socialtjänsten ska ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv och främja människors jämställda levnadsvillkor, ha ett förebyggande perspektiv men också en ökad inriktning på tillgänglighet för dem som vill söka hjälp.

– När lagen kom till för nästan 40 år sedan var inte jämställdhetsdebatten inte så stor. Nu vet vi mer och därför har vi lagt till ett jämställdhetsperspektiv som mål, sa Margareta Winberg.

Barnens rätt

Exakt hur äldres rättigheter ska stärkas genom den nya lagen återstår att se.

Utredningen är desto tydligare med att barnens ställning bör stärkas. Ett förtydligat barnperspektiv finns med ”som stärker barnens rätt”, konstaterade Margareta Winberg.

Ingen äldrelag

Idén om att utforma en äldrelag eller en särskild äldreomsorgslag avfärdades av Margareta Winberg.

– Det har inte gått att avgöra hur en sådan lag ska avgränsas, och inte heller hur många som ska omfattas. Vad är egentligen en äldre människa – alla över 65 år, eller?

”Nu har regeringen chansen”

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson markerade direkt efter Margareta Winbergs presentation mot att utredningen kringskurits av regeringens direktiv.

SPF Seniorerna kommer att ges tillfälle att ge sin syn på utredningen via en remiss.

– Men redan nu vill jag inskärpa att även äldre bör tillförsäkras goda levnadsförhållanden då socialtjänsten beslutar insatser, och inte bara skälig levnadsnivå som lagen i dag föreskriver, sa Eva Eriksson i en kommentar på förbundets hemsida.

Eva Eriksson.

– Regeringens särskilda utredare Margareta Winberg påminde vid sin presentation att regeringens direktiv till henne begränsat henne från att föreslå ”goda” levnadsvillkor. Men regeringen har förstås  möjlighet att höja ambitionsnivån för omsorgen om äldre om man vill.

– Såväl statsministern som socialministern har ju utlovat att äldreomsorgen ska stärkas. Nu har regeringen en verklig möjlighet att gå från ord till handling, sa Eva Eriksson.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-08-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas