Politiker vill avgöra vem som får flytta
Foto: Colourbox
Nyheter | Bostadsbristen

Politiker vill avgöra vem som får flytta

Liberalerna i Stockholm har tröttnat på kvarboendeprincipen. Att alltid sätta in mer hemtjänst till varje pris går ut över människors frihet men kan nu brytas, lovar två företrädare.

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-12

I ett debattinlägg på Svenska Dagbladets hemsida lovar oppositionsborgarrådet Lotta Edholm och äldrenämndens gruppledare Ann-Katrin Åslund att driva att ”alla över 85 år ska ges plats på servicehus”.

I Stockholm får idag två av fem nej när de ansöker om att få flytta till boende.

Politiker ska bestämma

Liberalerna hoppas kunna bryta utvecklingen med ett fempunktsprogram.

Den första punkten handlar om att öka det politiska ansvaret: När människor får besked om att man, istället för boende som man sökt, beviljas fler hemtjänsttimmar bör det tas upp för politisk behandling.

Riktlinjer hjälper inte

Liberalerna konstaterar att trots att Stockholms stad har antagit nya riktlinjer där hög ålder och ensamhet särskilt ska beaktas vid bedömningen om boende så får det inte effekt i praktiken, snarare har andelen som fått nej fortsatt att öka.

– När människor överklagar prövas saken mot lagstiftningens miniminivå, inte mot kommunens mer generösa riktlinjer. De beslut om mer generösa regler som partierna har fattat får alltså inte genomslag. Därför måste de beslut där tjänstemännen vill säga nej till boende gå till politikerna för beslut, skriver Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund.

Edholm och Åslund hänvisar också till en studie från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys: ”de som får flytta till servicehus får ett friskare åldrande än de som bor kvar med hemtjänst”.

Sälj och bygg

De båda vill bygga fler särskilda boenden genom att bland annat öppna för fler försäljningar och ombildningar inom allmännyttan.

Liberalerna vill också ”se över” Arbetsmiljöverkets krav på hygienutrymmen i särskilda boenden. Med lägre ställda krav kan fler boenden finnas kvar.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-05-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas