Prognos: Pensionerna höjs 2017
Nyheter | Ekonomi
Foto: Pressmaster / Colourbox

Prognos: Pensionerna höjs 2017

Inkomstpensionerna höjs med 2,5 procent 2017. Det visar Pensionsmyndighetens senaste prognos över utvecklingen av inkomstpensionen.

Publicerad 2015-11-26

Enligt juliprognosen skulle pensionerna höjas med 2,7 procent 2017. Nu skrivs alltså prognosen ner en aning, och den beräknade höjningen blir i stället 2,5 procent.
– Jämfört med juli ökar utgifterna för anslaget barnpension och efterlevandestöd med 13 procent för år 2017 och 28 procent för år 2018, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

– Utgifterna för efterlevandestöd blir högre, vilket beror på en ökad asylinvandring enligt Migrationsverkets prognos.

Pensionsbromsens effekter avtar – men ett år senare
I myndighetens prognos beräknas också den innevarande så kallade balanseringsperioden upphöra 2019. Balanseringsperioden beror på bromsens sänkningar av pensionerna 2010, 2011 och 2014.
Inkomstpensionerna kommer därmed 2019 att få det värde de skulle ha haft utan balansering, enligt Pensionsmyndigheten.

I juliprognosen beräknades balanseringsperioden upphöra ett år tidigare, 2018.

Orsaken till att balanseringsperioden nu utsträcks ett år är att man bedömer att AP-fondernas värdeutveckling blir lägre än vad man trodde i somras.

Höjning även 2018 och 2019
2018 höjs inkomstpensionen med 2,5 procent och 2019 med 1,7 procent, enligt prognosen. 2020 höjs inkomstpensionen med 1,1 procent. Allt enligt myndighetens ”bästa gissning”.
2016 års pensioner är dock fastställda. Höjningen av inkomstpensionen blir 4,2 procent från och med januari. Läs mer i faktarutan här intill.

Pensionsmyndigheten ska fem gånger om året sammanställa en prognos till regeringen för hur bland annat inkomstpensionerna utvecklas de närmaste åren.
Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Pensionerna 2016

Så här blir pensionerna från 1 januari:

2016 ökar inkomst- och tilläggspensionen med 4,2 procent, i snitt 340 kronor i månaden efter skatt, med nu gällande skatteregler.
Med de skatteregler som finns i budgetpropositionen för 2016 blir det i stället i snitt 430 kronor i månaden efter skatt.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet som styrs av prisutvecklingen.
Prisbasbeloppet har sänkts med 200 kronor, vilket motsvarar -0,4 procent.

Det innebär att de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får sänkt pension efter skatt med cirka 30 kronor i månaden med nu gällande regler.
Med de skatteregler som finns i budgetpropositionen blir det istället cirka 130 kronor mer i månaden efter skatt.

Pensionärer som har bostadstillägg kan få sänkt bostadstillägg eftersom pensionen höjs.
Från den 1 september i år har bostadstillägget höjts med upp till cirka 100 kronor i månaden.

Nivån på premiepensionen beror på fondvärdet i december.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas