Nyheter

Så blir de nya pensionerna

Att ange vad en pensionär får i ökad pension 2016 låter sig inte sägas i ett enda exempel. Pensionsmyndigheten beskriver åtta typfall i tretton olika inkomstnivåer.

Publicerad 2015-08-11

Faktorer som gör att utfallet av höjningen skiftar är om man är gift eller ogift, om man har bostadstillägg eller inte och om man är född 1937 eller tidigare eller om man är född 1938 eller senare.

I fallet med den ogifta pensionären som är född 1938 eller senare och som i år har 13 889 brutto i månaden innebär höjningen ett plus med 582 kronor till 14 471 kronor.

Har man bostadstillägg på 1 902 och 14 000 i pension får man en höjning av pensionen med 502 kronor men också en sänkning av bostadstillägget med 268 kronor till 1 634 kronor.

– Ökningen av den allmänna pensionen gör att en genomsnittlig pensionär med en total pension inklusive tjänstepension på 14 000 kronor före skatt beräknas få en ökning med i snitt cirka 340 kronor i månaden efter skatt, om skatten är lika som 2015, sammanfattar Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

På myndighetens hemsida hittar du över hundra olika exempel på de nya pensionsnivåer som kommer att gälla från januari 2016.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Många typfall

Här är några huvudgrupper av pensionärer och pensionsnivåer som Pensionsmyndigheten redovisar på sin hemsida.

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare
Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1937 eller tidigare

Total pension med bostadstillägg per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare
Total pension med bostadstillägg per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1937 eller tidigare

Total pension per månad samt förändring 2016, gifta typfall födda 1938 eller senare
Total pension per månad samt förändring 2016, gifta typfall födda 1937 eller tidigare

Total pension med bostadstillägg per månad samt förändring 2016, gifta typfall födda 1938 eller senare
Total pension med bostadstillägg per månad samt förändring 2016, gifta typfall födda 1937 eller tidigare

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas