”Psykisk ohälsa inte del av naturligt åldrande”
Nyheter | Förslag
Ida Kahlin, Arbetsterapeuternas förbundsordförande. Foto Jonas Malmström

”Psykisk ohälsa inte del av naturligt åldrande”

Rätt saker utförda på rätt sätt kan motverka psykisk ohälsa hos äldre. Inför en medicinskt ansvarig för rehabilitering i alla landets kommuner, föreslår Arbetsterapeuterna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-30

Ålderistiska föreställningar i samhället generellt kring vad det innebär att vara och bli äldre gör att psykisk ohälsa hos äldre personer inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning, konstaterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Arbetsterapeuterna i en debattartikel.

Bakom ligger normativa uppfattningar om att psykisk ohälsa är något som man får räkna med som äldre, särskilt i relation till de förluster av roller, identitet och sociala relationer som åldrandet inte sällan beskrivs innebära.

FN-mål

Ida Kåhlin hänvisar till FN:s Agenda 2030 om att ”säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”.

– För att främja äldres psykiska hälsa måste vi göra mer och göra bättre. Problemet är dock inte att vi saknar kompetens. Problemet är att vi inte organiserar och använder de kompetenser som finns på det sätt som bäst gagnar den äldre personen utifrån hens unika situation. Vi professionsutövare vet ofta vad som behöver göras, men vi behöver ges de rätta förutsättningarna, skriver Ida Kåhlin i debattartikeln på Altinget.se.

Kan bli bättre

Det här går att ändra, fortsätter Ida Kåhlin. Arbetsterapeuternas ordförande föreslår att en Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) införs i alla landets kommuner.

– De insatser som i dag erbjuds i den kommunala hälso- och sjukvården måste organiseras effektivare. Arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser till äldre personer behöver utvecklas och kvalitetssäkras.

– Men också att ett tydligt personcentrerat förhållningssätt anammas så att äldres synpunkter och resurser tillvaratas i större utsträckning än i dag.

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas