Nyheter

Pensionsmyndigheten: Regeringen bör diskutera med pensionärerna

Regeringen bör ta upp en diskussion med pensionärsorganisationerna om det årliga 1,6-procentsavdraget i pensionssystemet. Det föreslår Pensionsmyndigheten idag.

Publicerad 2013-02-25

Under en pressträff på måndagen lämnade myndigheten förslag till nytt ett sätt att beräkna bromsen i pensionssystemet.

Samtidigt argumenterade man för att konflikten kring 1,6-procentsavdraget lyfts upp av regeringen.

– Regeringen och pensionsgruppen bör ta initiativ till en diskussion med representanter för pensionärer och blivande pensionärer och andra organisationer om nivån på förskottet och avdraget om 1,6 procent, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

Rött skynke
”1,6-procentaren” har varit ett rött skynke för SPF sedan det nya pensionssystemet kom till.

Kritiken har varit ständigt närvarande, motioner har lagts till en rad SPF-kongresser och förbundsstyrelsens inriktning har ofta varit starkt ifrågasättande gentemot ”systemägarna” – de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna.

– Det finns ett stort antal sätt att gå tillväga om regeringen och riksdagen skulle vilja ändra nivån, skriver myndigheten till regeringen.

Tekniska förändringar
Precis som när det gäller Pensionsmyndighetens förslag till att jämna ut bromsen finns inget förslag om någon finansiell förstärkning av pensionssystemet.

Det handlar uteslutande om tekniska förändringar.

– Det behövs en diskussion som belyser vad som händer om man tar bort 1,6-procentsavdraget, säger Ole Settergren, som gärna ser att andra myndigheter och samhällsekonomiska experter också finns med i diskussionen.

– Frågan och kritiken är mer eller mindre ständigt återkommande, och det finns en ganska stor okunskap om konstruktionen.

Men är inte det Pensionsmyndighetens uppdrag att informera om pensionssystemet så att alla förstår?

– Jo, men vi upplever att det finns ganska stora problem att förklara varför inkomst- och tilläggspensionerna indexeras med det här avdraget på just 1,6 procent. Vi tycker att det är en tydlig politisk avvägning som ligger i val av nivå på förskottet. Därför anser vi att det är lämpligt att det är regeringen och Pensionsgruppen som tar initiativ till diskussionen, säger Ole Settergren.

– Utgångspunkten för en sån här diskussion skulle kunna vara vad som händer om man minskar 1,6-procentaren, något som det verkar finnas mest efterfrågan på.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

”1,6-procentaren”

Så här fungerar ”1,6-procentaren”:

När Pensionsmyndigheten har räknat ut hur stora pensionerna blir – bland annat utifrån samhällets inkomstutveckling och AP-fondernas avkastning – dras 1,6 procentenheter bort från slutresultatet.

Detta kallas förskottsavdrag. Orsaken är att pensionerna redan har fått ett påslag ”i förskott” med tanken att mildra det ekonomiska tappet från tiden som löntagare till tiden som pensionär.

Skulle inte förskottet läggas på pensionerna skulle de vara 17 procent lägre vid 65 års ålder än vad de är idag, enligt Pensionsmyndigheten.
Men förskottet måste alltså betalas tillbaka till systemet – därav 1,6-procentsvadraget.

SPF och övriga pensionärsorganisationer kräver att 1,6-procentaren avskaffas eller åtminstone halveras. Detta för att pensionerna på ett ”rimligare och rättvisare” sätt ska följa löneutvecklingen i samhället – en grundtanke när det nya pensionssystemet genomfördes.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas