Nyheter

Pensionsmyndigheten: Pensionärers kunskap för låg

Kunskapen hos pensionärerna om delar av pensionssystemet är för låg. Det framhåller Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen.

Publicerad 2013-05-30

Därför bör pensionsgruppen – med företrädare för regeringspartierna och Socialdemokraterna – ta initiativ till en diskussion med SPF och övriga pensionärsorganisationer, föreslår Pensionsmyndigheten.

– En mer eller mindre ständigt återkommande fråga eller kritik från pensionärer gäller det avdrag med 1,6 procentenheter från inkomstindexeringen som görs vid omräkningen av inkomst/tilläggspensionen, skriver Pensionsmyndigheten i rapporten.

– Den nuvarande okunskapen leder till missuppfattningar och obefogad oro vad gäller inkomstpensionens funktion och förmåga att finansiera inkomstpensionerna.

Diskuterar gärna
Pensionärsorganisationerna ser positivt på en utökad dialog med pensionsgruppen. I en skrivelse till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) välkomnar förbundsordförandena ett sådant initiativ.

– Vi vill tillstyrka en diskussion med pensionärsorganisationerna och även andra organisationer, myndigheter och andra experter och intresserade om normen på 1,6 procent.

Rött skynke
Återstår att se vad samtalen leder fram till. Pensionärsorganisationerna är sedan lång tid eniga om att 1,6-procentsavdraget bör förändras. Redan i april 2011 framfördes i den gemensamma rapporten ”Pensionssystemet – blev det som tänkt” ett krav på att göra om den så kallade 1,6-procentaren till en 0,8-procentare. Det betyder alltså att avdraget som görs varje år skulle halveras.

I förra veckan ställde sig SPFs förbundsstyrelse bakom slutsatserna i sin egen expertutredning som går ett steg längre och som helt vill avskaffa 1,6-procentaren.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Det är 1,6-procentaren

Pensionsmyndighetens rapport heter ”Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i inkomstpensionssystemet”.

Det formella namnet på 1,6-procentsavdraget är ”normen”.

Denna norm tillgodoräknas inkomstpensionen vid beräkningen av pensionen som ett förskott, i syfte att göra inkomstminskningen från lön till pension något mjukare. Men eftersom förskottet ska betalas tillbaka till systemet görs ett avdrag varje år på pensionen med 1,6 procent. Normen kallas också förskottsränta.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas