– Regeringen måste vässa lagen
Nyheter
Christer Akej

– Regeringen måste vässa lagen

En översyn måste ske av den nuvarande diskrimineringslagstiftningen så att äldre människors ställning stärks på svensk arbetsmarknad. Det kräver moderaten Christer Akej i en motion till riksdagen.

Publicerad 2011-10-28

Christer Akej påpekar i motionen att regeringen i augusti 2010 ta emot betänkandet ”Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering” baserat på den utredning som tillsattes året innan.

Fortfarande har ingen proposition kommit. I avvaktan på att integrationsminister Erik Ullenhag (FP) ska komma till skott trycker Christer Akej på med argument för en förstärkt arbetslinje.

– Sverige är samtidigt ett väldigt åldersfixerat land där många människor antas ha gjort sitt på arbetsmarknaden när man fyllt 65 år – och ibland till och med tidigare. Även på andra samhällsarenor kan man mötas av ifrågasättande enbart på grund av sin ålder, säger Christer Akej, och pekar på fallet Jan-Åke Gustafsson.

– Professor Jan-Åke Gustafsson, ledande forskare inom medicinsk näringslära, tvingades hösten 2009 att lämna sin tjänst i Sverige och fortsätta forskningen i USA enbart på grund av att han fyllt 67 år.

Måste bli skarpare

Ett förslag som kom 2004 ifrån Förtroendekommissionen föreslog att den som fyllt 70 år skulle tvingas att lämna sin plats som styrelseledamot till förmån för någon yngre. Trots att många människor fortfarande har mycket att ge på arbetsmarknaden tvingas de till pension eller att flytta till andra länder för att kunna fortsätta sitt arbete, enbart på grund av sin ålder, konstaterar Christer Akej och kräver alltså att regeringen ytterligare vässar den nuvarande lagstiftningen.

Senaste beskedet från regeringen är att den nya, utvidgade lagen läggs fram under november månad.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas