Nyheter

Regeringen tyst om lag mot åldersdiskriminering

Den utlovade lagen mot åldersdiskriminering dröjer. Oron växer inom pensionärsrörelsen, men från regeringen hörs det ingenting.

Publicerad 2012-05-05

I Veteranen nr 2 som utkom i slutet av februari sa ansvarige ministern Erik Ullenhag (FP) att propositionen med all sannolikhet skulle vara klar att läggas fram till riksdagen före påskhelgen.

Integrationsministern Erik Ullenhag tog viss höjd:

– Under mars eller allra senast under våren.

Nu återstår inte många arbetsveckor för riksdagen, men propositionen lyser fortfarande med sin frånvaro.

Kräver möte
Det accepterades inte av SPF, PRO, Tankesmedjan Seniorkraft och Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). De fyra organisationerna krävde i mars månad att få träffa ministern.

– Nuvarande lagstiftning innehåller stora brister och medför orättvisor mellan olika åldersgrupper. Lagstiftningen motverkar även de drivkrafter till utökat arbete som, med hänsyn till en åldrande befolkning, samhället är i stort behov av, skriver organisationerna i brevet till Erik Ullenhag.

– Vi känner en stark oro för dröjsmålet med att införa denna för så många människor viktiga lagstiftning.

Ingen reaktion
Snart har två månader gått sedan brevet skickades till regeringen, men inget besked om det blir någon träff har ännu nått SPF.

Veteranen har också sökt Erik Ullenhag för en kommentar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Tre gånger

Hösten 2010 överlämnade Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60).
Betänkandet skickades ut på remiss och remissförfarandet var avslutat i december 2010.
Därefter har propositionen aviserats tre gånger på regeringens propositionslista till riksdagen – våren 2011, hösten 2011 och våren 2012.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas