Ullenhag vill ha SPFs hjälp att förändra attityder mot äldre
Uppvaktning Ullenhag Erik Ullenhag och Karl Erik Olsson. Foto Jan Arleij
Nyheter

Ullenhag vill ha SPFs hjälp att förändra attityder mot äldre

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) hoppas mycket på att pensionärsorganisationerna SPF och PRO ska se till att fylla den kommande lagen mot åldersdiskriminering med verkligt innehåll för landets äldre. Det framkom under ett möte i dag mellan ministern och bland andra SPFs ordförande Karl Erik Olsson.

Publicerad 2012-05-24

För en stund sedan avslutades den så kallade uppvaktningen av integrationsminister Erik Ullenhag i arbetsmarknadsdepartementets lokaler i centrala Stockholm.

Sopa rent framför egen dörr
Med på mötet var ordförandena för de fyra organisationer som sedan länge samarbetar för att sätta hårdare press på regeringen att leverera verksamma beslut mot åldersdiskrimineringen i samhället: SPF, PRO, tankesmedjan Seniorkraft och LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

– Jag har stora förhoppningar på att ni nu använder lagen så att attityderna i Sverige förändras, sa Erik Ullenhag.

Ullenhag betonade också att politiska partier och organisationer själva har ett ”enormt ansvar” när det gäller att förändra diskriminerande attityder mot äldre.

– Den nya utvidgade lagen lägger grunden för en ny process i samhället. Men vi behöver alla fundera på vilka åldersgränser vi själva har, synliga och osynliga, och påbörja eller fortsätta arbetet med att städa framför egen dörr.

Debatt bör komma
Erik Ullenhag förväntar sig en hel del debatt framöver.

– Med den nya lagen finns en grund för att i en rad olika sammanhang ifrågasätta om en befintlig åldersgräns verkligen kan motiveras. Än mindre om en gräns kan införas. En bostadsrättsförening exempelvis som sätter en övre gräns på exempelvis 73 år måste i fortsättningen kunna motivera det.

– Vi kommer i fortsättningen att kunna kräva argument för varför en viss individ inte ska få grönt ljus. Det kommer att inte att bli möjligt att hänvisa till en generell åldersgräns, i alla fall inte uppåt. Det är ett stort fall framåt, och jag tror vi kommer att få en hel del debatt om det här framöver, sa Ulllenhag och tittade förhoppningsfullt på Olsson och Persson.

Blir ett redskap
Karl Erik Olsson framhöll att den nya lagen ”inte löser alla problem”.

– Men den ger oss ett redskap när vi för debatten vidare.

PROs ordförande Curt Persson gav folkpartisten Erik Ullenhag beröm för att ha fått fram lagen i Sverige, när EU fortfarande står och stampar – delvis till följd av att Tyskland, med liberalt styre, blockerar processen.

Steg på vägen
Uppvaktningen klargjorde tre saker:

• Organisationerna välkomnar den nya lagen. Med hjälp av den kan kampen mot ålderism och åldersdiskriminering föras vidare med större effektivitet.
• Erik Ullenhag anser sig nu ha spelat bollen vidare till just organisationer som SPF och PRO. Nu måste dessa ta tag i olika fall av diskriminering och med lagen som verktyg bedriva opinionsarbete för att attityden mot äldre ska kunna öppnas upp på allvar.
• Den nya lagen rör inte åldersgränser som redan finns. Men det blir omöjligt för riksdagen att i fortsättningen stifta nya lagar utan att i så fall pröva dem mot den nu utvidgade lagen mot åldersdiskriminering.

Ingen övre gräns
PROs ordförande öppnade för att den övre åldersgräns i pensionssystemet på 67 år som gäller i dag och som regeringen vill höja till 69 år enligt PROs mening nog bör tas bort helt.

– Människor går ju i pension i olika åldrar och de socialförsäkringar som med dagens lagstiftning upphör strikt vid 65 år bör stället göras flexibla så att de gäller så länge man arbetar, sa Curt Persson under uppvaktningen.

Också Karl Erik Olsson sköt in sig på pensionsåldersgränsen.

– Det är oftast inte på grund av brist på ork som man slutar arbeta utan till följd av attityder från arbetskamrater och arbetsgivare. Frågan är om man överhuvudtaget bör ha ett pensionssystem med övre åldersgränser.

Erik Ullenhag lyssnade intresserat till dessa besked från landets två största pensionärsorganisationer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

De uppvaktade

  • Karl Erik Olsson, ordförande i SPF
  • Staffan Sohlman, Tankesmedjan Seniorkraft
  • Felix König, ordförande i LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
  • Curt Persson, ordförande i PRO

Den nya lagen väntas lämna lagrådet för att kunna läggas fram till riksdagen före sommaruppehållet. Riksdagsbeslut kommer sedan i höst och från och med årsskiftet ska lagen träda i kraft.

Uppvaktningen begärdes redan i mars av de fyra organisationerna, som då kände stor oro över att regeringen dröjde med att lägga fram sitt lagförslag.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas