Nyheter | Ny lag

Ministern: Nya lagen skarpt verktyg för pensionärer

Regeringen skärper lagstiftningen mot åldersdiskriminering. Men gällande lagstiftade åldersgränser rör man inte. – Den nya lagen ska ses som ett verktyg för förändring, säger integrationsminister Erik Ullenhag till veteranen.se.

Publicerad 2012-05-14

Allt tyder nu på att Erik Ullenhag, ansvarig för diskrimineringsfrågor, lyckas med att få fram lagen till riksdagen innan sommaruppehållet. Det innebär att riksdagen kan fatta beslut under hösten och därmed kan lagen börja gälla från och med 1 januari 2013.

Den nya lagen innebär att det blir förbjudet att åldersdiskriminera på en rad områden som i dag saknar skydd: varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Sedan tidigare finns i lagen ett förbud mot åldersdiskriminering inom arbetslivs- och utbildningsområdet.

Får inte neka bensinkort
På en presskonferens som avslutades för en stund sedan räknade Erik Ullenhag upp några exempel på vad som nu kommer att kunna stoppas:

– Ta den 75-årige mannen som nekas ett bensinkort, den 80-åriga kvinnan som inte får teckna ett mobilabonnemang eller 76-åringen som inte får komma in på krogen. Nu kommer var och en att kunna få upprättelse i domstol med den nya lagen som grund.

Debatt om seniorboende
Erik Ullenhag förväntar sig en debatt framöver om övre åldersgränser i seniorboenden.

– Att ha en undre åldersgräns kan vara okej, men att stoppa en 75-åring från att få bo i ett seniorboende ska inte få förekomma.

Inom vården finns också orimliga åldersgränser, konstaterar Erik Ullenhag.

– Det finns vissa övre gränser som är rimliga av medicinska skäl. Men det finns också tak för insatser som inte är acceptabla. Landstingen kommer att tvingas motivera sina gränser med medicinska skäl i fortsättningen, och det innebär att vi får bort slentriangränser, hoppas Erik Ullenhag.

Chans till upprättelse
Den nya lagen rör inte befintliga lagstadgade åldersgränser för exempelvis arbetsmarknadsförsäkringar. Samhällets lagar är till stor del inställda efter grundsynen att man går pension vid 65 års ålder.

– Syftet med den lagförändring vi föreslår nu är att stärka individers rättigheter och bidra till att människor som diskrimineras får upprättelse och ersättning för den kränkning som diskrimineringen har inneburit, säger Erik Ullenhag.

– Det ska också bidra till en förändrad attityd i samhället när det gäller åldersfrågor.

Leder till förändring
Erik Ullenhag tror att den nya lagen blir ett skarpt vapen i pensionärsorganisationernas händer.

– Lagen kommer att leda till att enskilda individer får rätt i domstol och av diskrimineringsombudsmannen.

– Pensionärsorganisationerna kommer att kunna hänvisa till dessa fall och vi får förhoppningsvis se en ny praxis växa fram i samhället, säger Erik Ullenhag till veteranen.se

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Undantag

Förbudet mot åldersdiskriminering ska gälla med vissa undantag.

* bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder

* särbehandling som har ett berättigat syfte om särbehandlingen är lämplig och nödvändig för att få syftet

* alkoholservering på krogar tillåts ha nedre åldersgränser

* tillhandahållande av försäkringstjänster

Pensionärsrabatter ska även i fortsättningen vara tillåtna.

Regeringen förslag ”Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering” är en så kallad lagrådsremiss.

Lagrådsremiss kallas de förslag till propositionstext som regeringen skickar till Lagrådet för granskning innan propositionen lämnas till riksdagen.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas