Regeringen orkade ta ett halvt steg
Nyheter | Kommentar
Jan Arleij

Regeringen orkade ta ett halvt steg

För SPF är den nya utvidgade lagen mot åldersdiskriminering en halv framgång. En lång rad åldersgränser som organisationen avskyr och länge stridit mot lämnas orörda av regeringen.

Publicerad 2012-05-21

Tre exempel:
•         LSS – lagen om stöd och service till funktionshindrade. Upphör plötsligt vid 65 år. Veteranen har berättat om att det i praktiken kan betyda att om den som drabbas av en stroke dagen före 65-årsdagen medges bra behandling och rehabilitering enligt LSS – medan den som drabbas dagen efter 65 får nöja sig med hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen.
•         Bilstödet. Om man är över 65 år tillhör man ingen bidragsgrupp och därför får man inte bilstöd även om man har ett handikapp eller en funktionsnedsättning som vid yngre ålder skulle berättiga till det.
•         Sjukpenning. Sämre regler för den som fyllt 65: rätten till sjukpenning efter 180 dagar finns helt enkelt inte.

Så vad är det då för mening med den nya lagen?
Ja, en hel del, trots allt. Sedan 1 januari 2009 finns ett skydd inom två fält: arbetsliv och utbildning. I den utvidgade lagen skyddas ytterligare ett tiotal samhällsområden.
•         En klockren poäng är att ålder inte längre kan användas som motivering för att neka äldre olika varor och tjänster. Får du inte ett bensinkort för att du passerat 75 kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen som kan föra ärendet vidare till domstol.
•         Du kan heller inte nekas vård och medicinsk behandling enbart med motiveringen att du har passerat en viss åldersgräns. Nu måste landstingen prestera tydliga medicinska bedömningar och motiveringar i varje enskilt fall.
•         Bostäder är ett tredje exempel. Det blir från årsskiftet olagligt för bostadsrättsföreningar att hålla sig med övre åldersgränser för att stänga ute intresserade köpare.

Återstår att se om bensinbolag, bostadsvärdar  och landstingspolitiker nu kommer att kämpa emot den nya lagen genom att uppfinna bortförklaringar, svepskäl och lögner för att hålla äldre utanför.

Eller så får vi en utveckling där äldre behandlas som ”nästan alldeles vanliga människor” (som SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson brukar kalla samhällets gamla) och alltså släpps in på allt fler områden i samhället.

I så fall har vi fått en attitydförändring i Sverige.

En god gissning är att det krävs hård kamp för att fylla den nya lagens möjligheter med ett verkligt innehåll av ökad jämlikhet.
SPF behöver också sätta press på regeringen så att fler lagar kan moderniseras.
Det går lätt att se en win-win-situation: Det skulle gå lättare för regeringen att vinna stöd för tanken att fler jobbar till 75 år om också socialförsäkringarna hänger med och gäller åtminstone lika länge.

Erik Ullenhag har som diskrimineringsminister lagt ena grundstenen.
Nu återstår för arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) att lägga nästa på plats.
Ju förr desto bättre med tanke på hur man har konstruerat pensionssystemet med en broms som slår i allt oftare.
SPF står väl rustat med ett genomtänkt program för ett moderniserat pensionssystem och med ett brett upplagt program för att bekämpa ålderismen i samhället.

Text Jan Arleij

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas