Nu kommer ny diskrimineringslag
Nya lagen omfattar även varor. Foto Colourbox
Nyheter | Ny diskrimineringslag

Nu kommer ny diskrimineringslag

– Vi måste i Sverige sluta sända signalen att man är passé efter 65 år, säger arbetsmarkandsminister Erik Ullenhag (FP).Snart kommer regeringen med en utvidgad lag mot åldersdiskriminering.

Publicerad 2012-03-01

Med all sannolikhet ligger propositionen på riksdagens bord före påsk. Den bedömningen gör integrationsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Erik Ullenhag (FP) i en intervju med Veteranen.
– Under mars eller allra senast under våren, bekräftar Erik Ullenhag.
Det blir i så fall tredje gången gillt för den efterlängtade lagen. Redan för ett år sedan aviserade regeringen att lagförslaget skulle kunna presenteras. Men inget hände.
Till hösten 2011 fanns lagen återigen på regeringens så kallade propositionslista till riksdagen. Men inte heller denna gång kom förslaget loss. Irritationen har stegvis ökat både inom regeringen, SPF och i samhällsdebatten.
– Det är tre saker som har tagit tid. Det första är att det är juridiskt komplicerat att lägga ett lagförslag mot åldersgränser eftersom det redan finns gränser i en rad olika befintliga lagar. Den nya lagen bör inte kollidera med gamla, säger Erik Ullenhag.

– Sen har vi funderat mycket på frågan om åldersgränser på krogen där jag efter moget övervägande valt att gå ifrån utredningens förslag. Det finns starka alkoholpolitiska skäl för att behålla åldersgränserna, säger Erik Ullenhag.
Den tredje faktorn som har kostat tid är EU som inte kan komma överens om ett direktiv för att utvidga skyddet mot åldersdiskriminering, säger Ullenhag.

I dag finns redan en lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Den nya utvidgade lagen kommer att omfatta områden som varor, tjänster, bostäder, hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring.
Integrationsministern säger att det som driver honom mest i arbetet med att få igenom lagen är omsorgen om de äldre – och samhället. Det finns både moraliska och rationella skäl för att göra åldersdiskriminering till ett lagbrott.
– Vi måste i Sverige sluta sända signalen att man är passé efter 65 år. Förutom att skydda individen från att inte få bankkort eller köpa en bostadsrätt så har samhället inte råd med en sådan syn på äldre.
– Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen behöver alla förstå att samhället är och än mer kommer att bli beroende av äldres insatser.

text Jan Arleij

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas